กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (6 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562)

31 มกราคม 2562 เฟสบุ้คเพจ “พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก” ได้การประชาสัมพันธ์กำหนดการพระราชพิธีราชาภิเษกในช่วงวันที่ 6 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (6 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562)

6 เมษายน 2562

 • พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

8 เมษายน 2562

 • ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษกและจุดเทียนชัย

9 เมษายน 2562

 • ดับเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

18 เมษายน 2562

 • เสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพฯ และ 76 จังหวัด
 • ประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนตร์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์

19 เมษายน 2562

 • แห่เชิญน้ำอภิเษกจาก “วัดสุทัศนเทพวราราม” ไปยัง “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม”

22 เมษายน 2562

 • พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

23 เมษายน 2562

 • จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร และจารึกพระสุพรรณบัฏบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

2 พฤษภาคม 2562

 • เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลาดพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชนุสาณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จพระราชดำเนินบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

3 พฤษภาคม 2562

 • เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ แะะพระราชลัญจกร ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
 • เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ และจุดเทียนชัย

4 พฤษภาคม 2562

 • พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
 • เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล
 • ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์
 • เฉลิมพระราชมณเฑียร

5 พฤษภาคม 2562

 • พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
 • เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพรยุหยาตราสถลมารค

6 พฤษภาคม 2562

 • เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุธไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
 • เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุฑูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล

พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2562 ขบวนพยุหยาตราชลมารค

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.