ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ 2557 ตอนที่ 1 (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์)

เนื่องจากวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ทำการปรับเกณฑ์การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยการเพิ่มข้อสอบจากเดิม 30 ข้อเป็น 50 ข้อ และต้องสอบผ่านเกณฑ์ 90% (ทำได้ 45 ข้อขึ้นไป) จากเดิม 75% เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความรู้และความเข้าใจในการขับรถบนท้องถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย วันนี้ Zcooby เลยอยากจะขอรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบใบขับขี่ โดยแบ่งตามหมวดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายครับ โดยบทความนี้จะเป็นความรู้สำหรับการสอบใบขับขี่ ตอนที่ 1 เรื่อง  กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ครับ

ความรู้สำหรับการสอบใบขับขี่ ตอนที่ 1 เรื่อง  กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 •  ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ
 •   ผู้ขับรถกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจร ต้องไปติดต่อชำระค่าปรับภายใน วัน
 •  เมื่อใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน
 •  ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดจำคุกไม่เกิน เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุ ปี
 • ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ มีความผิดปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ต่อเดือน
 • การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน
 • การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน วัน
 • การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ปี) สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ เดือน
 • รถยนต์ที่มีอายุครบ ปี ต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี
 • การย้ายรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน
 • รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบ ปี ต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

 

อ่านต่อ >> ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 2 (กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก)

*************************************************

ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ทั้งหมด 11 หมวด (คลิ้กแต่ละตอนได้เลยครับ)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.