ความรู้สอบใบขับขี่ 2557 ตอนที่ 7 (มารยาทและจิตสำนึก)

เนื่องจากวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ทำการปรับเกณฑ์การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยการเพิ่มข้อสอบจากเดิม 30 ข้อเป็น 50 ข้อ และต้องสอบผ่านเกณฑ์ 90% (ทำได้ 45 ข้อขึ้นไป) จากเดิม 75% เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความรู้และความเข้าใจในการขับรถบนท้องถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย วันนี้ Zcooby เลยอยากจะขอรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบใบขับขี่ โดยแบ่งตามหมวดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายครับ โดยบทความนี้จะเป็น ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 7 (มารยาทและจิตสำนึก)

ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 7 (มารยาทและจิตสำนึก)

 • การขับรถเข้าวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรควรให้รถทางขวามือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อน
 • การขับรถเลี้ยวบริเวณทางแยกที่มีช่องจราจรมากกว่า 2 ช่องทาง ท่านต้องขับอยู่ในช่องจราจรเดิมตั้งแต่เริ่มเข้าทางแยกจนเลี้ยวเสร็จสิ้น
 • นกรณีที่ท่านขับรถผ่านซอยที่มีรถรอออกจากซอยเป็นจำนวนมาก  ท่านควรเปิดทางให้รถออกจากซอยโดยสลับกับรถทางตรง
 • ทัศนคติและจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัยคือ  ขับรถอย่างมีสติเคร่งครัดวินัยจราจรแสดงออกถึงมารยาทและน้ำใจ
 • เมื่อได้รับสัญญาณไฟเขียวให้ขับเคลื่อนรถไปได้ ผู้ขับรถไม่ควรบีบแตรเร่งรถคันหน้าให้เคลื่อนตัวออกโดยเร็ว
 • เมื่อได้รับสัญญาณไฟเหลือง ผู้ขับรถควรชะลอรถและหยุดรถที่เส้นขาวให้หยุดรถ เพื่อป้องกันการขับฝ่าสัญญาณไฟแดง
 •  เมื่อเห็นคนยืนบนฟุตบาทและแสดงท่าที่จะข้ามถนนตรงทางม้าลาย ผู้ขับรถควรแตะเบรกเตือนให้รถหลังรู้ว่าท่านกำลังจะหยุดรถ และหยุดรถตรงทางม้าลาย
 • เมื่อขับรถเข้าสู่ทางร่วมทางแยก ท่านต้องให้สัญญาณไฟทุกครั้งที่ต้องการเลี้ยวซ้ายหรือขวา
 • เพื่อความปลอดภัยของชีวิต คนขับรถและผู้โดยสารทุกคน ทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังรถต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ขณะโดยสารไปในรถยนต์ตลอดเวลา
 • การแซงรถอย่างปลอดภัยและไม่เสียมารยาท ผู้ขับรถควรให้สัญญาณไฟก่อนแซง เร่งความเร็วแซงขึ้นไป เว้นระยะห่างก่อนให้สัญญาณไฟขอกลับเข้าช่องจราจรเดิม เร่งความเร็วให้เหมาะสมกับรถที่อยู่ด้านหน้า
 • เมื่อผู้ขับรถคันอื่นให้สัญญาณไฟขอเข้าใช้ช่องจราจรร่วมกับท่าน ท่านควรให้สัญญาณตอบรับโดยชะลอความเร็ว เว้นระยะให้รถคันนั้นสามารถเปลี่ยนช่องจราจรเข้ามาได้อย่างปลอดภัย
 • เมื่อขับรถในช่องจราจรขวาสุด และมีรถด้านหลังขับขึ้นมาด้วยความเร็วสูง ท่านควรให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายและเปลี่ยนไปยังช่องจราจรด้านซ้าย เพื่อให้รถที่มีความเร็วสูงกว่ารถของท่านแซงขึ้นไปอย่างปลอดภัย
 •  เมื่อผู้ขับรถคันอื่นเปิดทางให้ท่านไปก่อนหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรด้วย ท่านควรก้มหัวขอบคุณ พร้อมกับเคลื่อนรถออกไปหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรที่ขอเข้าร่วมด้วยความระมัดระวัง
 • การขับรถจี้ท้ายรถด้านหน้าที่ขับช้า พร้อมกับบีบแตรไล่เป็นพฤติกรรมที่ไร้มารยาทและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
 • การใช้ไฟสูงที่ถูกต้องและไม่เสียมารยาท ท่านควรเปิดไฟสูงเพื่อตรวจสอบสภาพถนนและริมถนน เฉพาะเส้นทางที่มืดมากและไม่มีรถวิ่งอยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา และปิดไฟสูงทันทีที่มีรถวิ่งอยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา
 • การกระทำที่แสดงถึงความมีมารยาทและน้ำใจให้แก่ผู้ใช้ถนนร่วมกัน คือ ไม่หยุดรถบนเส้นทแยงสีเหลืองหรือบริเวณปากซอยและเปิดทางให้รถในเส้นทางอื่นสามารถขับรถผ่านไปได้ในขณะที่รถท่านติดการจราจร
 • เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ผู้ขับขี่ที่มีจิตสำนึกความปลอดภัยและมีมารยาทที่ดี ควรกลับรถที่จุดกลับรถทุกครั้งแม้จะอยู่ไกล  การกลับรถที่จุดกลับรถทุกครั้งแม้จะอยู่ไกล เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องและแสดงมารยาทที่ดีของผู้ขับรถยนต์
 • เมื่อขับรถเข้าเขตชุมชนที่มีการจราจรติดขัด ผู้ขับรถควรขับช้าๆ โดยระมัดระวังคนเดิน ใช้แตรเมื่อจำเป็นเพื่อเตือนคนเดินถนนหรือรถคันอื่นเท่านั้น
 • ในขณะที่ท่านขับรถและสังเกตเห็นว่าด้านหน้ามีผู้กำลังจะข้ามถนน ท่านต้องลดความเร็วและหยุดรถด้วยความปลอดภัย เพื่อให้คนข้ามถนน
 •  หากมีผู้ขับรถกำลังกลับรถเข้ามาในช่องทางที่ท่านขับรถอยู่ ท่านควรมีใจกรุณาโอบอ้อมอารีให้ทางแก่ผู้กลับรถ
 • ในการขับรถช่วงเวลากลางคืน ท่านควรเปิดไฟต่ำเมื่อมีรถอยู่ด้านหน้าและรถสวนทางมา
 • เมื่อขับรถผ่านช่วงทางโค้ง ทางร่วม ทางแยก ในช่วงเวลากลางคืน ก่อนเข้าโค้งท่านควรกะพริบไฟ และลดเป็นไฟต่ำเมื่อมีรถสวนทาง
 • เมื่อขับขี่รถผ่านชุมชน โรงเรียน หรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน ท่านควรชะลอความเร็ว และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่
 •  หากในขณะขับรถ ท่านสังเกตเห็นรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกหรือรถอื่นๆ ที่ผู้ขับรถมีพฤติกรรมขับรถประมาท น่าหวาดเสียวและอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ท่านควรชะลอรถให้ห่างจากรถคันดังกล่าว และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยด่วน
 • การขับรถจี้ท้าย และบีบแตรไล่บนทางด่วนเป็นการขับขี่ที่ไร้ซึ่งมารยาทอย่างมาก
 • การขับรถในขณะที่อ่อนเพลีย ง่วงนอน หรือดื่มสุรา เป็นการขับขี่รถที่ไร้ซึ่งจิตสำนึก
 • การขับขี่รถให้เกิดความปลอดภัย ท่านต้องไม่ประมาท มีวินัย และเคารพในกฎจราจร
 • การขับรถบนทางด่วนที่ถูกต้อง เหมาะสม ท่านไม่ควรขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • ผู้ขับขี่รถที่ดี ต้องขับขี่รถโดยมีใบขับขี่ที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎจราจร
 • เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพรถชำรุด ท่านต้องให้ความสำคัญกับการตรวจเช็กรถตามคู่มือประจำรถ
 • ผู้ขับขี่ที่มีจิตสำนึกความปลอดภัยควรเตรียมความพร้อมทั้งรถและคนก่อนออกเดินทาง
 • การขับรถในช่วงเวลาที่ฝนตกหนักท่านควรลดความเร็ว ขับอย่างระมัดระวัง เปิดไฟหน้ารถและที่ปัดน้ำฝน
 • การขับรถในทางขึ้นเขา ลงเขา และมีโค้งอันตรายอยู่ตลอดทาง ท่านต้องใช้ความเร็ว และเกียร์ ให้ถูกต้องและเหมาะสม
 • ก่อนใช้รถท่องเที่ยวในระยะทางไกลๆ ท่านควรศึกษาเส้นทาง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • หากมีผู้ขับรถจี้ท้ายรถท่านในช่องทางขวาสุดและบีบแตรไล่หลังทั้งที่ช่องทางด้านซ้ายก็ว่างอยู่ ท่านควรขับรถหลีกทาง โดยเบี่ยงไปทางช่องทางด้านซ้ายอย่างระมัดระวัง
 • ขณะที่รถติด และรถด้านหน้ารถท่านได้ตัดสินใจใช้ช่องทางไหล่ทางด้านซ้าย และมีรถอื่นแล่นตาม ท่านควรขับรถในช่องทางเดิม
 • การขับรถด้วยความเร็วไม่เกินที่กำหนด และแซงในกรณีที่จำเป็นต้องแซงเท่านั้น ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเมื่ออยู่บนถนน
 • ในขณะที่ท่านขับรถบนทางหลวง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด อยู่ในเลนขวาสุด มีรถวิ่งตามมาด้วยความเร็วสูง หรือกะพริบไฟสูงจากทางด้านหลังของท่านเพื่อขอทาง ท่านควรเปิดทางหลบให้รถดังกล่าวแซงขึ้นไป โดยเปิดไฟเลี้ยวซ้าย แล้วค่อยๆเบนรถเข้าเลนซ้ายหรือเลนกลาง
 • การเร่งรีบขับขี่ เพื่อให้ถึงปลายทางก่อนที่จะมืด เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูง
 •  เมื่อมีผู้อื่นแบ่งปันน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนให้ ท่านไม่ควรเปิดไฟสูงแสดงการขอบคุณ ท่านสามารถแสดงความขอบคุณได้โดยโค้งศรีษะ ยกมือขวาขึ้นระดับคิ้ว หรือส่งยิ้มให้
 • ในกรณีที่ท่านขับรถผิดกฎหมาย ผิดกฎจราจร หรือก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้ขับขี่รถอื่น ท่านควรยกมือขวาขึ้นระดับคิ้วพร้อมโค้งศรีษะ เพื่อสื่อให้รู้ว่าทำผิดและขอโทษ
 • การบังคับตัวเองให้ปฏิบัติตามกฎจราจรตลอดเวลาที่ขับขี่ โดยไม่ต้องรอให้ตำรวจจราจรบังคับ เป็นการแสดงถึงจิตสำนึกความปลอดภัยของผู้ขับขี่
 •  ในขณะที่ท่านขับรถอยู่บนถนนและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้านหน้า ท่านไม่ควรขับรถเข้าไปใกล้ที่เกิดเหตุแล้วเหยียบเบรกอย่างรุนแรงเพื่อหยุดรถในทันที แต่ควรให้สัญญาณไฟเบรก ชะลอเบรกให้เหมาะสม เหยียบเบรกค้างให้รถด้านหลังทราบ
 • การแซงรถคันหน้าได้แล้วปาดหน้าชิดซ้ายทันที เป็นการแซงที่ไม่ปลอดภัยและแสดงถึงความไร้มารยาทของผู้ขับขี่รถ
 • เมื่อรถที่ขับตามหลังมาให้สัญญาณขอแซง มารยาทที่ดีเพื่อแสดงการตอบรับว่ายินยอมให้แซง คือ ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย
 • ผู้ขับรถที่มีจิตสำนึกความปลอดภัย เมื่อขับรถถึงทางร่วมทางแยก จะชะลอความเร็วทุกครั้ง ไม่ว่าจะมีสัญญาณไฟจราจรหรือไม่
 • ในขณะที่ท่านกำลังขับรถอยู่บนถนน และสังเกตเห็นว่าเบื้องหน้ามีคนกำลังข้ามถนน โดยไม่มีทางม้าลาย ท่านควรชะลอความเร็วแล้วหยุดให้ข้าม
 • หลังจากประสบอุบัติเหตุและรอดชีวิตมาได้ น.ส.ชี เกิดจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและได้ศึกษาหาความรู้หลักการขับขี่ปลอดภัยอยู่เสมอ
 • เมื่อขับรถในทางเลี้ยวไม่ว่าจะอยู่เลนไหน โดยมารยาทเลี้ยวแล้วต้องรักษาแนวให้อยู่ในเลนนั้นก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะเปลี่ยนเลนได้
 • ผู้ขับขี่ควรใช้แตรเพื่อป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากรถ
 •  การใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงกว่าการเปิดวิทยุฟังเพลงหรือพูดคุยกับคนที่อยู่ในรถ
 •  มารยาทในการขับขี่ที่ผู้ขับรถควรกระทำคือหยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย
 • ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตาย เป็นสำนวนที่ใช้เตือนใจผู้ขับขี่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 • ผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งคนขับ ผู้โดยสารและคนเดินเท้าควรได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทุกคน
 • เมื่อเห็นคนเดินเท้าข้ามถนนผู้ขับขี่ควรหยุดรถให้คนเดินเท้าผ่านไปก่อน
 •  เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ  ผู้ขับขี่ควรให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นอันดับแรก
 • การขับรถทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้ามากเกินไป จะทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดได้
 • การหยุดรถให้คนข้ามถนนในบริเวณที่มีคนข้ามเป็นการขับรถที่ถูกต้องทั้งกฎจราจรและมารยาทในการขับรถ
 • การขับรถด้วยความเร็วสูงในที่ที่มีการจราจรพลุกพล่าน เป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฎิบัติ
 •  การเปลี่ยนช่องทางจราจรที่ถูกต้องปลอดภัย ผู้ขับขี่ต้องดูกระจกมองข้าง เปิดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางเมื่อเห็นว่าปลอดภัย
 • การไม่หยุดรถให้คนข้ามทางเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายจราจรและแสดงถึงความไร้น้ำใจ
 • ผู้ขับขี่รถเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด รองลงมาคือสภาพรถ สภาพถนนและสิ่งแวดล้อม
 • การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
 • การขับช้าชิดขวา เป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ควรกระทำ เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด
 • การหยุดรถให้คนข้ามถนนเป็นมารยาทที่ดีในการขับรถ
 • การจอดรถขวางหน้าประตูบ้านผู้อื่นโดยปลดเกียร์ว่างและไม่ดึงเบรกมือ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นได้
 • การขับรถแซงคันหน้าในระยะกระชั้นชิด เป็นมารยาทที่ไม่ดีในการขับรถยนต์
 •  คน  รถ  ถนน  สิ่งแวดล้อม เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
 • การเร่งเครื่องก่อนออกรถเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและปลอดภัย นอกจากนี้ยังสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มขึ้น
 •  การขับรถในเวลากลางคืนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าในเวลากลางวัน เพราะมีทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ไม่ดี
 • การวิ่งตามหลังรถคันหน้าโดยคิดว่าสามารถเปิดไฟสูงได้ เพราะไม่มีผลต่อการขับขี่ของรถคันหน้าเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง  โดยข้อเท็จจริงแล้ว ไฟสูงจากรถคันหลังจะแยงตาคนขับคันหน้าจนไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมา
 •  เมื่อมีปริมาณรถสะสมจำนวนมากบริเวณเชิงสะพานข้ามแยกที่จะต้องขับรถผ่าน ท่านควรขับไปต่อท้ายแถวรถที่ติดสะสมอยู่ ไม่ควรแทรกเข้าใกล้เชิงสะพาน
 • เมื่อขับรถในเส้นทางที่มืดมาก ท่านสามารถใช้ไฟสูงเพื่อส่องดูป้ายบอกทางหรือทางข้างหน้าได้เป็นครั้งคราว
 •  เมื่อจำเป็นต้องจอดรถขวางทางคันอื่น ท่านควรปลดเกียร์ว่าง ไม่ใช้เบรกมือ
 •  การขว้างกระป๋องเครื่องดื่มออกนอกตัวรถขณะรถแล่น เป็นพฤติกรรมที่ไร้จิตสำนึกและอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก
 • หากพบรถฉุกเฉินเปิดสัญญาณเสียงไซเรนกำลังวิ่งตามหลัง ผู้ขับขี่ควรเปลี่ยนช่องจราจรไปทางด้านซ้ายทันทีเมื่อปลอดภัย
 • การใช้สัญญาณแตรเตือนผู้อื่นให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากรถ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
 • จากรูปข้างล่าง หากท่านกำลังขับขี่เข้าสู่บริเวณทางม้าลายท่านควรลดความเร็วลง

 

 • จากรูปข้างล่าง รถคันสีแดงควรรอจนกว่าคนเดินเท้าจะเดินผ่านไปแล้วจึงเลี้ยว

 

 • จากรูปข้างล่าง รถคันสีเหลืองควรเลี้ยวซ้ายแล้วกลับรถที่จุดกลับรถ

 

 • จากรูปข้างล่าง เมื่อท่านต้องการที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอย ท่านควรหยุดรอ

 

 • จากรูปข้างล่าง รถที่อยู่บริเวณทางม้าลาย ควรหยุดรถก่อนถึงทางม้าลาย

 

 • จากรูปข้างล่าง เมื่อรถคันสีเหลืองต้องการที่จะขับตรงไป ควรหยุดรอจนกว่ารถข้างหน้าจะผ่านไป

 

 • การขับขี่ออกจากซอยไปสู่ถนนใหญ่ ท่านควรหยุดรอให้รถในทางหลักและคนเดินเท้าไปก่อน
 •  จากรูปข้างล่าง ในขณะสัญญาณไฟเขียว หากท่านต้องการจะเลี้ยวขวา แต่ท่านได้ยินสัญญาณรถดับเพลิงมาทางขวามือของท่าน ท่านควรรอให้รถดับเพลิงไปก่อนจึงเลี้ยว

 

 •  จากรูปข้างล่าง ในขณะสัญญาณไฟเขียว หากท่านต้องการจะขับตรงไป แต่ท่านได้ยินสัญญาณรถพยาบาลมาทางขวามือของท่าน ท่านควรหยุดรอรถพยาบาลไปก่อน

 

 •  การจอดรถซ้อนสองดังรูปข้างล่าง แม้เป็นเพียงการจอดชั่วคราว ก็ไม่สามารถจอดได้ เป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายจราจร สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ขับขี่อื่น ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด

 

 • เมื่อท่านได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนของรถฉุกเฉิน ท่านต้องพยายามเบี่ยงรถของท่านอย่าให้ขวางทางรถฉุกเฉิน
 •  เมื่อรถที่กำลังทำการแซงเปิดไฟเลี้ยวเพื่อเข้าสู่ช่องจราจรของท่าน ท่านควรลดความเร็วลง

 

 • จากสถานการณ์ดังรูปข้างล่าง ผู้ขับขี่ควรหยุดรถให้รถที่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาไปก่อน

 •  นักขับขี่รถที่มีวินัยจราจรและมีมารยาทที่ดีจะให้สัญญาณไฟทุกครั้งที่เปลี่ยนช่องจราจร
 •  หากเห็นคนพิการกำลังข้ามถนน ผู้ขับขี่ควรหยุดรอให้คนพิการข้ามผ่านทางไปก่อน
 •  การเร่งความเร็วเมื่อมีรถแซงมาขนาบข้าง เป็นพฤติกรรมที่ไร้น้ำใจ เสียมารยาทและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงขึ้นได้
 •  นักขับขี่รถที่มีวินัยจราจรและมีมารยาทที่ดีจะพยายามจอดรถโดยไม่กีดขวางผู้อื่นและไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร
 •  เมื่อมีรถคันหลังกำลังแซงรถของท่าน ท่านไม่ควรเร่งความเร็วเพื่อไม่ให้แซง
 •  การโทรศัพท์ขณะขับรถ จะทำให้สมาธิในการขับรถลดลง

 

 •  รูปที่ 2 และ 3 ด้านล่าง เป็นการรัดเข็มขัดนิรภัยที่ไม่ถูกต้อง

 • ผู้ขับขี่ที่ดีควรศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง เตรียมสภาพรถและร่างกายให้พร้อม มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ขับขี่ไม่ควรเปิดไฟสูงขณะรถสวนกัน หรือขับตามหลังรถคันอื่นหรือเพื่อไล่รถคันหน้า เพราะไฟจะส่องไปเข้าตาผู้ขับคันนั้นทำให้มองไม่เห็นถนน หรืออาจตกใจขับเปลี่ยนเลนหรือเร่งเครื่องหนี ซึ่งอาจก่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
 • การหยุดรถให้คนข้ามถนนในบริเวณที่มีคนข้ามเป็นการขับรถที่ถูกต้องทั้งกฎจราจรและมารยาทในการขับรถ
 • ผู้ขับขี่ไม่ควรขับรถด้วยความเร็วสูงในที่ที่มีการจราจรพลุกพล่าน
 • ก่อนเปลี่ยนช่องทางจราจร ผู้ขับขี่ควรดูกระจกมองข้าง เปิดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางเมื่อเห็นว่าปลอดภัย
 • ผู้ขับขี่รถควรมีมารยาทในการจอดรถ โดยไม่จอดกีดขวางผู้อื่นและไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร
 • การใช้ไฟสูงหรือไฟขอทางเพื่อไล่รถคันหน้าเป็นการขับรถที่ไร้มารยาท อาจก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุขึ้นได้
 • รถทุกคันต้องวิ่งตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด
 • ขับรถที่ดีควรมีความรับผิดชอบ มองโลกในแง่ดี มีความอดทนอดกลั้นและให้อภัยผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นเสมอ
 • อุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี่ รองลงมาคือรถ ถนนและสิ่งแวดล้อม
 • การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

*************************************************

ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ทั้งหมด 11 หมวด (คลิ้กแต่ละตอนได้เลยครับ)

 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.