ความรู้สอบใบขับขี่ 2557 ตอนที่ 10 (รูปภาพจราจร)

เนื่องจากวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ทำการปรับเกณฑ์การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยการเพิ่มข้อสอบจากเดิม 30 ข้อเป็น 50 ข้อ และต้องสอบผ่านเกณฑ์ 90% (ทำได้ 45 ข้อขึ้นไป) จากเดิม 75% เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความรู้และความเข้าใจในการขับรถบนท้องถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย วันนี้ Zcooby เลยอยากจะขอรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบใบขับขี่ โดยแบ่งตามหมวดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายครับ โดยบทความนี้จะเป็น ความรู้สอบใบขับขี่ 2557 ตอนที่ 10 (รูปภาพจราจร)

ความรู้สอบใบขับขี่ 2557 ตอนที่ 10 (รูปภาพจราจร)

 • จากภาพผู้ขับรถคัน ก.ซึ่งต้องการขับรถตรงไป ต้องหยุดรอให้รถคัน ข.ขับผ่านไปก่อน

 

 • จากภาพริมทางเดินที่มีเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางสีขาวสลับแดง ห้ามผู้ขับขี่หยุดหรือจอดในบริเวณนั้นโดยเด็ดขาด

 

 • จากภาพ รถคัน ข. มีสิทธิใช้ทางได้ก่อน เนื่องจากอยู่ในทางเอก

 

 • จากภาพ ผู้ขับขี่รถคัน ก.ต้องการจะขับรถตรงไป ต้องหยุดรอให้รถคัน ค.ขับผ่านไปก่อน

 

 • จากภาพเมื่อผู้ขับขี่รถขับถึงทางแยกที่มีเครื่องหมายให้ทาง (แสดงว่าเป็นทางรอง) จะต้องหยุดรถและรอให้รถในทางขวางหน้าซึ่งเป็นทางเอกขับผ่านไปก่อน

 

 • จากภาพเมื่อผู้ขับขี่รถขับถึงทางแยกที่มีเครื่องหมายหยุด (แสดงว่าเป็นทางรอง)จะต้องหยุดรถและรอให้รถในทางขวางหน้าซึ่งเป็นทางเอกขับผ่านไปก่อน

 

 • ภาพต่อไปนี้เป็นภาพที่แสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง

เนื่องจากจอดในบริเวณจุดจอดรถที่จัดไว้และอยู่ในเส้นแบ่งจุดจอดอย่างเป็นระเบียบ ไม่จอดริมถนนที่ขอบทางที่แสดงการห้ามจอด หรือในบริเวณที่กีดขวางการจราจร หรือบริเวณป้ายรถประจำทาง

 

 • ภาพด้านล่างต่อไปนี้ แสดงการจอดรถไม่ถูกต้อง

333333

ห้ามจอดรถบริเวณริมขอบทางสีดำ-ขาว หรือ แดง-ขาว หรือ เหลืองขาว ห้ามจอดรถในทิศทางฝั่งตรงข้าม ห้ามจอดบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง  ห้ามจอดบริเวณใกล้ทางแยก

 

 • ภาพด้านล่างต่อไปนี้ แสดงการหยุดรถที่ไม่ถูกต้อง เพราะหยุดบนเส้นทแยงห้ามหยุดรถ ที่กำหนดขึ้นเพื่อมิให้กีดขวางการจราจรรถคันอื่น และหยุดบริเวณห้ามหยุดรถ (ขอบทางสีดำ-ขาว)

 

 

 • ภาพข้างล่างต่อไปนี้ แสดงการหยุดรถที่ถูกต้อง เนื่องจากหยุดรถบริเวณที่ไม่มีเครื่องหมายห้ามหยุด และหยุดรถก่อนถึงบริเวณทางข้าม

 •  ภาพด้านล่างต่อไปนี้เป็นภาพที่แสดงการเลี้ยวรถที่ถูกต้อง

การเลี้ยวรถที่ถูกต้อง โดยรถที่ต้องการเลี้ยวขวาวิ่งอยู่ในช่องจราจรตรงไปหรือเลี้ยวขวาได้และให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาก่อนที่จะเลี้ยว

 

 •  ภาพด้านล่างต่อไปนี้เป็นภาพที่แสดงการเลี้ยวรถที่ไม่ถูกต้อง

444444

 

 •  ภาพด้านล่างนี้แสดงกระแสจราจรที่ถูกต้อง เนื่องจากเส้นสีเหลือคือเส้นแบ่งกระแสทิศทางจราจร และบริเวณเส้นสีเหลืองเป็นเขตปลอดภัย รถทั้งสองคันปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่เข้าไปขับในเขตปลอดภัย ซึ่งกฎหมายกำหนดพื้นทีไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับคนเดินถนนหรือกรณีรถจอดเสีย และขับในทิศทางจราจรที่ถูกต้อง

 

 • จากภาพ รถคัน B มีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน เพราะตามกฎหมายจราจรกำหนดให้รถที่มาถึงทางแยกพร้อมกัน รถที่อยู่ช่องจราจรทางด้านขวาต้องหยุดให้รถที่อยู่ช่องจราจรทางด้านซ้ายไปก่อน

 

 •  จากภาพ เมื่อผู้ขับขี่ขับรถผ่านเครื่องหมายแบ่งช่องจราจรบนพื้นทางด้านขวาที่เป็นเส้นทึบ ผู้ขับขี่ห้ามแซงเข้าไปในทางเดินรถทางด้านขวาโดยเด็ดขาด

 

 •  ในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ ถ้าขับรถมาถึงพร้อมกันรถคัน ข. มีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน

 

 • จากภาพ รถคัน ก.จะต้องหยุดรถเพื่อให้รถจากทางด้านซ้ายขับผ่านไปก่อน

 

 • จากภาพ ผู้ขับขี่รถคัน ข.สามารถขับรถแซงผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นได้ เพราะขับอยู่ทางด้านเครื่องหมายจราจรเส้นประที่สามารถแซงหรือเปลี่ยนช่องจราจรได้

 

 •  เมื่อผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวขวาและมีรถทางตรงวิ่งสวนทางมา ผู้ขับขี่ต้องหยุดรอให้รถทางตรงสวนมาก่อนจึงเลี้ยวขวาได้
 •  กรณีมีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันในเส้นทางเดียวกัน ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางขวาก่อน
 •  กรณีที่เราเห็นรถคันอื่นให้สัญญาณจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางการเดินรถ เราจะต้องชะลอความเร็วและให้ทางแก่เขาไปก่อน

*************************************************

ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ทั้งหมด 11 หมวด (คลิ้กแต่ละตอนได้เลยครับ)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.