ประกาศผลสอบ กพ ครั้งที่ 2 (27 พฤศจิกายน 2558)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปแล้วนั้นบัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 จำนวน 21,128 ราย โดยท่านสามารถติดตามผลการสอบได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ

ประกาศผลสอบ กพ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558

โดยผลด้านล่างนี้ เป็นรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

ระดับปริญญาตรี

 

ระดับปริญญาโท

ขอให้ทุกท่านโชคดีได้ดังหวังนะครับ

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.