สมัครสอบ กพ. ปี 58 เปิดรับสมัครแล้ว (คุณสมบัติ,ขั้นตอนการสอบ กพ.)

หลายคนที่กำลังตามข่าวเรื่องการสมัครสอบ กพ. ปี 2558 ตอนนี้ทางสำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศเปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 แล้วครับ

ช่องทางการสมัครสอบ กพ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ทำการเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2558 โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2558 ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปทำการสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. >> http//job3.ocsc.go.th

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ กพ.

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้มีสิทธิ์ในการสมัครสอบ กพ จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ในระดับ

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
  • อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน กับคุณวุฒิดังกล่าวที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

ขั้นตอนการสมัครสอบ กพ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดการดังนี้

1. สมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2558 ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http//job3.ocsc.go.th

2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบ ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกขาสาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2558

3.ตรวจดูรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http//job3.ocsc.go.th

 

หากต้องการทราบรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กพ.

ขอให้ทุกท่านสมหวังในการสอบครั้งนี้นะครับ

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.