กฤษณพล สารบรรณ คือใคร?

กฤษณพล สารบรรณ คือใคร?

กฤษณพล สารบรรณ ตำแหน่ง รักษาราชการ ผู้บังคับหมวดทหารรักษาวัง ปฏิบัติการที่๒ หมวดทหารรักษาวังมาตรฐานที่๑ กองร้อยทหารรักษาวังที่๒ กองพันที่๒ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา ร้อยเอก)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้ กฤษณพล สารบรรณ ออกจากยศ ร้อยโท คงเป็น ร้อยตรี เนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่ ปล่อยปละละเลย ไม่เอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ได้มาตรฐานกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ประวัติโดยย่อ

ชื่อจริง : ร้อยโท กฤษณพล สารบรรณ

วันเกิด : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2535

อายุ : 27 ปี

การศึกษา : คณะทันตแพทยศาสตร์ (Faculty of Dentistry) ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน (Department of Orthodontics) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) ’59

ที่มา : https://vk.com/id551477158

(รอการยืนยันข้อมูลอีกครั้ง)


ข้อมูลอัพเดทล่าสุด (2 มีนาคม 2563)

มีประกาศราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ ร้อยโท เป็นกรณีพิเศษให้ ร้อยตรีกฤษณพล สารบรรณ ตำแหน่ง รักษาราชการ รองผู้บังคับหมวดทหารรักษาวังมาตรฐานที่ 1 กองร้อยทหารรักษาวังที่ 2 กองพันที่ 2 กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ (อัตรา ร้อยเอก) เนื่องจากมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจในการถวายงานสนองพระเดชพระคุณ ทำความดีมาตลอด เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/009/T_0001.PDF

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.