ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำอย่างไร? วิธีการยืนยันตัวตนบัตรคนจนมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เริ่มมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว สำหรับผู้ที่ผลออกมาว่าผ่าน ขั้นตอนต่อไปก็คือ “การยืนยันตัวตน” ซึ่งวันนี้ทาง Zcooby จะขอแนะนำช่องทางและวิธีการยืนยันตัวตนเพื่อให้ท่านที่ผ่านแล้วได้ทราบถึงขั้นตอนต่อไป

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เช็คผล คลิ้กที่นี่) ต้องยืนยันตัวตน ณ ธนาคารใดธนาคารหนึ่งตามที่ระบุไว้ดังนี้

ธนาคารกรุงไทยฯ

ธนาคารออมสิน

ธ.ก.ส.

โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

อย่าลืม!! นำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย ณ ธนาคารดังกล่าวตามวันและเวลาทำการของแต่ละธนาคาร


ตรวจสอบผลการยืนยันตัวตน

เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์

https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ

https://welfare.mof.go.th

โดยสามารถเช็คผลได้วันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ จะต้องดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการ โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้

และเมื่อท่านยืนยันตัวตนสมบูรณ์แล้ว จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566

ในส่วนของช่วงเวลาการยืนยันตัวตนที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อ”วันที่เริ่มใช้สิทธิ”ที่ไม่เท่ากัน ตามตารางด้านล่างนี้

สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2566 เท่านั้น

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.