ประเทศคีร์กีซสถาน (Kyrgyzstan)

หลังจากที่มีข่าวว่า เกิดเหตุคาร์บอมบ์ สถานฑูตจีน ณ.กรุงบิชเคก ประเทศคีร์กีซสถาน ทำให้หลายคนสงสัยว่า คีร์กีซสถาน อยู่ตรงไหนของโลก วันนี้ ทาง Zcooby ขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับประเทศคีร์กีซสถานมาฝากนะครับ

2df11dce2e9d7057

ประเทศคีร์กีซสถาน (Kyrgyzstan) อยู่ตรงไหน?

คีร์กีซสถาน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐคีร์กีซ เป็นประเทศในเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดมีชื่อว่าบิชเคก (เดิมเรียกว่า ฟรุนเซ) คีร์กีซสถานเดิมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

Kyrgyzstan

ข้อมูลที่น่าสนใจของ ประเทศคีร์กีซสถาน

ที่ตั้ง : อยู่ระหว่างละติจูด 37 – 43 องศาเหนือ และระหว่างลองจิจูด 71 – 80 องศาตะวันออก

ขนาดพื้นที่ : 198,500 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร : 5,264,000 คน (ก.ค. 2548)

ลักษณะภูมิประเทศ : คีร์กีซสถานมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเทียนชานที่แยกตัวออกมาจากปามีร์นอต ปรากฏทะเลสาบอิสซิค-คุลอยู่ระหว่างสันเขาสูงบริเวณตอนกลางของประเทศ เทือกเขาเทียนชานในเขตคีร์กีซสถานเป็นต้นน้ำของแม่น้ำซีร์ดาเรียที่ไหลลงทะเลอารัลในตอนกลางของภูมิภาค

ลักษณะภูมิอากาศ : พิจารณาเป็นเขตของภูมิอากาศได้ดังนี้

 1. เขตภาคพื้นทวีป ฝนตกมาก อบอุ่นในฤดูร้อน หนาวเย็นในฤดูหนาว ปรากฏอยู่ตามพื้นที่หน้าเขาของเทือกเขาเทียนชาน
 2. เขตขั้วโลก อากาศหนาวจัด ปรากฏอยู่ตามสันเขาสูงซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ลักษณะอากาศหนาวคล้ายขั้วโลก

การเมืองการปกครอง : รัฐธรรมนูญปี 1993 กำหนดให้คีร์กีซสถานมีการปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตย

การบริหาร : ประธานาธิบดีเป็นประมุขและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศ

การแบ่งเขตการปกครอง : ประเทศคีร์กีซสถานแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 จังหวัด (province; oblast) และ 2 นคร* (city; shaar) ได้แก่

นครบิชเคก*

 • จังหวัดบัตเกน (บัตเกน)
 • จังหวัดชึย (บิชเคก)
 • จังหวัดจาลาลาบัต (จาลาลาบัต)
 • จังหวัดนารึน (นารึน)

นครออช*

 • จังหวัดออช (ออช)
 • จังหวัดตาลัส (ตาลัส)
 • จังหวัดอือซึก-เกิล (คาราคอล)

ด้านเศรษฐกิจ

 • ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจหลักของคีร์กีซสถานอยู่บนพื้นฐานของเกษตรกรรม พืชที่สำคัญได้แก่ ยาสูบ ฝ้าย องุ่น มันฝรั่ง และผลไม้ต่าง ๆ สัตว์เลี้ยงที่สำคัญได้แก่ แกะและแพะ ซึ่งมีทั้งเลี้ยงแบบเร่ร่อนและแบบฟาร์มปศุสัตว์
 • ด้านอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขั้นต้น ได้แก่ เครื่องจักรขนาดเล็ก สิ่งทอ อาหาร ปูนซีเมนต์ เครื่องเรือน และมอเตอร์ไฟฟ้า
 • ด้านสินค้าระหว่างประเทศ
  • สินค้าส่งออก ได้แก่ อะลูมิเนียม เครื่องใช้ไฟฟ้า ฝ้าย ผลไม้ น้ำมันพืช และสิ่งทอ ส่งออกไปเยอรมนี อุซเบกิสถาน รัสเซีย จีน และคาซัคสถาน
  • สินค้าที่นำเข้า ได้แก่ น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ เครื่องจักร และอาหารสำเร็จรูป นำเข้าจากรัสเซีย อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน สหรัฐอเมริกา และตุรกี

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.