“ซ้ายจัด” “ขวาจัด” คืออะไร? รู้จักแนวคิดทางการเมืองฝ่ายซ้าย-ฝ่ายขวา ว่ามีกลุ่มใดบ้าง?

ในช่วงที่บรรยากาศทางการเมืองร้อนแรงในประเทศไทยตอนนี้ หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า “ฝ่ายซ้าย” “ฝ่ายขวา” หรือคำว่า “ซ้ายจัด” “ขวาจัด” อาจจะสงสัยว่า มันคืออะไร? วันนี้ Zcooby ขอแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำเหล่านี้

แนวคิดทางการเมือง ฝ่ายซ้าย-ฝ่ายขวา

คำว่า ฝ่ายซ้าย-ฝ่ายขวา (left-right politics) เป็นระบบจำแนกจุดยืน อุดมการณ์ทางการเมืองและพรรคการเมือง

การเมืองฝ่ายซ้ายและการเมืองฝ่ายขวามักถูกนำเสนอว่าขัดแย้งกัน แม้ว่าปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มอาจมีจุดยืนฝ่ายซ้ายในประเด็นหนึ่ง และจุดยืนฝ่ายขวาในอีกประเด็นหนึ่งก็ได้

ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นที่กำเนิดของคำดังกล่าว ฝ่ายซ้ายถูกเรียกว่า “ขบวนการเคลื่อนไหว” (party of movement) และฝ่ายขวาถูกเรียกว่า “ขบวนการระเบียบ” (party of order) จุดยืนแบบเป็นกลางเรียกว่า สายกลาง (centrism) และบุคคลที่มีจุดยืนดังกล่าวเรียกว่า กลุ่มสายกลางหรือผู้เดินสายกลาง (moderate)

“ซ้ายจัด” “ขวาจัด” คืออะไร?

เนื่่องจากมีการจำแนกจุดยืน อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นแบบฝ่ายซ้าย – ฝ่ายขวา ดังนั้น ซ้ายจัด ขวาจัด จึงเป็นคำเรียกของกลุ่มคนที่มีแนวคิดในแต่ละฝ่ายแบบสุดขอบ สุดโต่ง

ฝ่ายซ้าย มีกลุ่มไหนบ้าง?

 • กลุ่มก้าวหน้า
 • เสรีนิยมคลาสสิค
 • สังคมเสรีนิยม
 • กรีน
 • สังคมประชาธิปไตย
 • สังคมนิยม
 • สังคมนิยมประชาธิปไตย
 • อิสรนิยมฝ่ายซ้าย
 • ฆราวาสนิยม
 • คตินิยมสิทธิสตรี
 • ลัทธิอัตตาณัติ
 • ลัทธิต่อต้านจักรวรรดินิยม
 • ลัทธิต่อต้านทุนนิยม
 • อนาธิปไตย

ฝ่ายขวา มีกลุ่มใดบ้าง?

 • อนุรักษนิยม
 • นักปฏิกิริยา
 • อนุรักษนิยมใหม่
 • ประเพณีนิยม
 • ทุนนิยม
 • เสรีนิยมใหม่
 • อิสรนิยมฝ่ายขวา
 • อำนาจนิยมฝ่ายขวา
 • กษัตริย์นิยม
 • เทวาธิปไตย
 • ชาตินิยม
 • นาซี (รวมถึงนาซีใหม่)
 • ฟาสซิสต์

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.