ถ่ายทอดสดศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย “10 ข้อเสนอปฏิรูปสถาบัน” เป็น”การล้มล้างการปกครอง” หรือไม่? (10 พฤศิจกายน 2564) #ม็อบ10พฤศจิกา64

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยว่าการปราศรัย 10 ข้อเสนอปฏิรูปสถาบันของรุ้ง ,ไมค์ และทนายอานนท์ เป็น “การล้มล้างการปกครอง” หรือไม่? ทาง Zcooby ขอแนะนำช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศในวันนี้

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2564) เวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ ณฐพร โตประยูร ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งให้ อานนท์ นำภา, ภาณุพงศ์ จาดนอก, ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล, พริษฐ์ ชิวารักษ์, จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์, สิริพัชระ จึงธีรพานิช, สมยศ พฤกษาเกษมสุข และอาทิตยา พรพรม เลิกการกระทำอันเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 49

โดยณฐพร โตประยูร ได้อ้างว่า การปราศรัยของอานนท์ นำภา และพวกที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์รวม 6 ครั้ง นั้นเป็นการใช้เสรีภาพอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ถ่ายทอดสดศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย 10 พฤศจิกายน 2564

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.