ตับแตก เกิดจากอะไร?

หลังจากที่มีข่าวอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่เสียชีวิต โดยมีการชันสูตรพบว่า “ตับแตก” หลายคนอาจจะสงสัยว่า สาเหตุของตับแตก เกิดจากอะไร วันนี้ Zcooby หาข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากครับ

ตับแตก เกิดจากอะไร?

อุบัติการณ์ของการบาดเจ็บที่ช่องท้องนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากอุบัติการณ์ต่างๆ จากการใช้ยวดยานพาหนะที่เพิ่มมากขึ้น การทำร้ายร่างกาย หรือการสู้รบ ตับเป็นอวัยวะใหญ่ที่สุดในช่องท้องและค่อนมาทางด้านหน้า จึงมักจะได้รับภยันตรายได้บ่อยทั้งจากบาดแผลทะลุ และจากแรงกระแทก

จากสถิติของการบาดเจ็บที่ท้องของหน่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งรายงานไว้ในปี 2519 นั้น บาดเจ็บที่ตับพบมากเป็นอันดับสองในภยันตรายจากแรงกระแทก (Blunt Injury) และพบเป็นอันดับที่สี่ในภยันตรายของบาดแผลทะลุ (Penetrating Injury) แม้ว่าการรักษาบาดเจ็บที่ตับจะก้าวไปไกลแล้วอัตราตายจากบาดเจ็บชนิดนี้ยังสูง คือ อัตราตายจากบาดเจ็บจากแรงกระแทก มีประมาณร้อยละ 25 และบาดแผลทะลุมีร้อยละ 5 ซึ่งอัตราตายดังกล่าวจากสถาบันต่างๆ แตกต่างกันได้มากขึ้นกับความรุนแรงของอวัยวะที่ได้รับ

bde4ded8-196c-4ce6-9a28-d36b01603bdc

ชนิดของการบาดเจ็บที่ตับ

1. ภยันตรายจากบาดแผลทะลุ (Penetrating Injury) ซึ่งอาจเกิดจากการถูกแทง ถูกยิง ถูกสะเก็ดระเบิด หรือการทำการเลาะขึ้นเนื้อตับไปตรวจ (Needle biopsy)

2. ภยันตรายไม่เกิดบาดแผลทะลุ (Blunt Injury) ซึ่งเกิดจากแรงกระแทกทรวงอก หรือท้องเป็นส่วนใหญ่ อาจเกิดจากการถลอก (Birth Trauma) และการนวดหัวใจ (Closed chest cardiac massage) ก็ได้ซึ่งพบเป็นส่วนน้อย

ภาวะแทรกซ้อนจากอาการตับแตก

  1. เป็นหนองในช่องท้องหรือทรวงอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการบาดเจ็บของลำไสัใหญ่ร่วมด้วย
  2. ไตเสียหน้าที่
  3. เลือดไม่แข็งตัว (Bleeding diathesis)
  4. ระดับของบิลิรูบินในเลือดสูงขึ้นหลังผ่าตัด อันเป็นผลจากก้อนเลือดอุดตันทางเดินนํ้าดี หรือมีเลือดไปเลี้ยงตับไม่เพียงพอ (Hepatic Insufficiency) จากภาวะช็อค การสูญเสียเนื้อตับ ห่รือจากการดูดซึมน้ำดีที่รั่วหรือก้อนเลือดที่ละลาย การติดเชื้อหลังผ่าตัดภาวะดีซ่านนี้จะหายไปใน 3 สัปดาห์
  5. มีเลือดออกในท่อทางเดินนํ้าดี (Hemobilia) จะปรากฎในระยะ 1-3 สัปดาห์หลังบาดเจ็บ ถ้ามีเลือดออกในนํ้าดีถือเป็นข้อบ่งชี้ในการทำผ่าตัดอีกครั้งหนึ่ง
  6. นอกจากนี้อาจมีการบาดเจ็บของทรวงอกร่วมด้วย ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ลม และเลือดคั่งในปอด

 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.