ตับแตก เกิดจากอะไร?หลังจากที่มีข่าวอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่เสียชีวิต โดยมีการชันสูตรพบว่า “ตับแตก” หลายคนอาจจะสงสัยว่า สาเหตุของตับแตก เกิดจากอะไร วันนี้ Zcooby หาข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากครับ

ตับแตก เกิดจากอะไร?

อุบัติการณ์ของการบาดเจ็บที่ช่องท้องนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากอุบัติการณ์ต่างๆ จากการใช้ยวดยานพาหนะที่เพิ่มมากขึ้น การทำร้ายร่างกาย หรือการสู้รบ ตับเป็นอวัยวะใหญ่ที่สุดในช่องท้องและค่อนมาทางด้านหน้า จึงมักจะได้รับภยันตรายได้บ่อยทั้งจากบาดแผลทะลุ และจากแรงกระแทก

จากสถิติของการบาดเจ็บที่ท้องของหน่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งรายงานไว้ในปี 2519 นั้น บาดเจ็บที่ตับพบมากเป็นอันดับสองในภยันตรายจากแรงกระแทก (Blunt Injury) และพบเป็นอันดับที่สี่ในภยันตรายของบาดแผลทะลุ (Penetrating Injury) แม้ว่าการรักษาบาดเจ็บที่ตับจะก้าวไปไกลแล้วอัตราตายจากบาดเจ็บชนิดนี้ยังสูง คือ อัตราตายจากบาดเจ็บจากแรงกระแทก มีประมาณร้อยละ 25 และบาดแผลทะลุมีร้อยละ 5 ซึ่งอัตราตายดังกล่าวจากสถาบันต่างๆ แตกต่างกันได้มากขึ้นกับความรุนแรงของอวัยวะที่ได้รับ

bde4ded8-196c-4ce6-9a28-d36b01603bdcชนิดของการบาดเจ็บที่ตับ

1. ภยันตรายจากบาดแผลทะลุ (Penetrating Injury) ซึ่งอาจเกิดจากการถูกแทง ถูกยิง ถูกสะเก็ดระเบิด หรือการทำการเลาะขึ้นเนื้อตับไปตรวจ (Needle biopsy)

2. ภยันตรายไม่เกิดบาดแผลทะลุ (Blunt Injury) ซึ่งเกิดจากแรงกระแทกทรวงอก หรือท้องเป็นส่วนใหญ่ อาจเกิดจากการถลอก (Birth Trauma) และการนวดหัวใจ (Closed chest cardiac massage) ก็ได้ซึ่งพบเป็นส่วนน้อย

ภาวะแทรกซ้อนจากอาการตับแตก

  1. เป็นหนองในช่องท้องหรือทรวงอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการบาดเจ็บของลำไสัใหญ่ร่วมด้วย
  2. ไตเสียหน้าที่
  3. เลือดไม่แข็งตัว (Bleeding diathesis)
  4. ระดับของบิลิรูบินในเลือดสูงขึ้นหลังผ่าตัด อันเป็นผลจากก้อนเลือดอุดตันทางเดินนํ้าดี หรือมีเลือดไปเลี้ยงตับไม่เพียงพอ (Hepatic Insufficiency) จากภาวะช็อค การสูญเสียเนื้อตับ ห่รือจากการดูดซึมน้ำดีที่รั่วหรือก้อนเลือดที่ละลาย การติดเชื้อหลังผ่าตัดภาวะดีซ่านนี้จะหายไปใน 3 สัปดาห์
  5. มีเลือดออกในท่อทางเดินนํ้าดี (Hemobilia) จะปรากฎในระยะ 1-3 สัปดาห์หลังบาดเจ็บ ถ้ามีเลือดออกในนํ้าดีถือเป็นข้อบ่งชี้ในการทำผ่าตัดอีกครั้งหนึ่ง
  6. นอกจากนี้อาจมีการบาดเจ็บของทรวงอกร่วมด้วย ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ลม และเลือดคั่งในปอด

 

 Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.