แก๊สแอลเอ็นจี (LNG) คืออะไร? แตกต่างกับแก๊ส NGV อย่างไร?

LNG คืออะไร

หลังจากที่มีข่าวเรือโดยสารคลองแสนแสบเกิดระเบิดในเช้าวันที่ 5 มีนาคม 2559 ซึ่งสาเหตุเกิดมาจากการรั่วของแก๊สแอลเอ็นจี (LNG) ทำให้หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร แตกต่างกับแก๊ส LPG หรือ NGV ที่นิยมใช้ในยานพาหนะโดยสารอย่างไรบ้าง วันนี้ Zcooby มีคำตอบมาให้ทราบครับ

แก๊สแอลเอ็นจี (LNG) คืออะไร?

แอลเอ็นจี (LNG) เป็นคำย่อที่มีจากคำเต็มว่า Liquefied Natural Gas หรือ  หรือก๊าซธรรมชาติเหลว

โดย LNG เป็นแก๊สที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่ของก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas) เป็นก๊าซมีเทนหลังจากการแปรสถานะเป็นของเหลวแล้ว

ในส่วนของกระบวนการผลิตแก๊ส LNG เริ่มจากการแยกสิ่งปลอมปนและองค์ประกอบต่างๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ปรอท และกำมะถัน จากนั้นจึงทำการลดอุณหภูมิลงมาที่ -160 องศาเซลเซียส เพื่อแปรสภาพจากก๊าซเป็นของเหลวที่ความดันบรรยากาศ ทำให้มีปริมาตรลดลงประมาณ 600 เท่าของสถานะก๊าซ ซึ่งสะดวกต่อการขนส่งทางเรือ หลังจากนั้นก๊าซที่อยู่ในสถานะของเหลวจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้กลับสู่สถานะก๊าซเช่นเดิม ก่อนส่งไปยังระบบท่อส่งก๊าซต่อไป

จุดเด่นของแก๊สแอลเอ็นจี (LNG)

  • เป็นของเหลวที่มีปริมาตรลดลงประมาณ 600 เท่าของสถานะก๊าซซึ่งสะดวกต่อการขนส่งทางเรือ
  • เป็นก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ไม่เป็นพิษ ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน และเป็นก๊าซที่มีคุณภาพสะอาดมาก

ความแตกต่างของ แก๊สแอลเอ็นจี (LNG) กับ แก๊ส LPG และ NGV

ความแตกต่างระหว่าง LNG กับ NGV(หรือ CNG) ก็คือสถานะของมันนั่นเอง โดยที่ LNG มีสถานะเป็นของเหลว แต่ NGV(หรือ CNG) นั้นจะมีสถานะเป็นก๊าซ

ส่วนการใช้ประโยชน์ของ LNG นั้นมีความแตกต่างจากการใช้ NGV เล็กน้อย กล่าวคือ LNG เป็นการแปลงสภาพของก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลวเพื่อประโยชน์ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติจำนวนมากๆไปยังที่ต่างๆ โดยเฉพาะการขนส่งและซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่างประเทศที่จะขนส่งก๊าซธรรมชาติมายังท่าเรือด้วยเรือบรรทุก LNG ดังรูป

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.