สินเชื่อประชารัฐ โครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ กู้ได้ 50,000 บาทต่อคน

หลังจากที่มีข่าวเรื่องของ “สินเชื่อประชารัฐ” ซึ่งเป็นโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ให้บุคคลทั่วไปสามารถกู้เงินได้สูงสูด 50,000 บาท และมีระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 60 งวด ซึ่งหลายคนต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติผู้กู้,จำนวนเงินให้กู้,ระยะเวลาการชำระคืน,ดอกเบี้ย,ตารางการผ่อน ทาง Zcooby หาข้อมูลมาแนะนำให้ทราบครับ

inner22

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อประชารัฐ

 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เช่น พ่อค้า แม่ค้า ผู้ขับวินมอเตอร์ไซต์ ผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ และกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้รับจ้างให้บริการทั่วไป
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

จำนวนเงินให้กู้ สินเชื่อประชารัฐ

 • ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท กับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200,000 ต่อราย

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ สินเชื่อประชารัฐ

 • 5 ปี (60งวด)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สินเชื่อประชารัฐ

 • ปีที่ 1 ร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
 • ปีที่ 2-5 ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน
 • กรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย และดอกเบี้ยปรับในอัตราที่ธนาคารกำหนด

ตารางเงินงวด สินเชื่อประชารัฐ

ตารางเงินงวดสินเชื่อประชารัฐ เพื่อประชาชน
เงินงวดส่งชำระ (60 งวด)
วงเงินกู้ เงินงวดปีที่ 1 เงินงวดปีที่ 2-5
    10,000             167              267
    20,000             334              534
    30,000             500              800
    40,000             667            1,067
    50,000             834            1,334

หลักประกันเงินกู้ สินเชื่อประชารัฐ

บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน  2 คน

หลักประกันประเภทอื่น สามารถใช้หลักประกันที่เป็นของผู้กู้ หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกันได้ ดังนี้

 • สมุดฝากเงินออมสินและ หรือสลากออมสินพิเศษ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
 • อสังหาริมทรัพย์ที่ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถ เข้า-ออกได้สะดวก โดยให้กู้ได้ ดังนี้

ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด
ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกันโดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา

เงื่อนไขอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อคิดในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินสินเชื่อที่ขอกู้ธนาคาร
*ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2559

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน 1115 ครับ

Readers Comments (2)

 1. ติดบูโรกู้ออมสินได้ใหมคัฟ

  Reply
 2. Waraporn kongnu 05/09/2017 @ 17:01

  ดีมากถ้ากู้ได้จริงลดปันหาหนี้นอกระบบ

  Reply

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.