หลวงปู่แบน ธนากโร ละสังขารแล้ว 16 ม.ค. 63 (พร้อมประวัติ)

หลังจากที่มีข่าว หลวงปู่แบน ธนากโร ละสังขารในวันนี้ (16 มกราคม 63) ช่วงเวลาประมาณ 10.39น. ณ กุฏิ ในวัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติของ หลวงปู่แบน ธนากโร

หลวงปู่แบน ธนากโร คือใคร?

พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร หรือ หลวงปู่แบน ธนากโรเป็นพระสายกรรมฐาน

ผู้เป็นสหธรรมิกผู้ใกล้ชิดกับพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) หรือหลวงตามหาบัว และได้รับการวางใจจากหลวงตามหาบัว ให้เป็นเสาหลักของคณะพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น

ประวัติ หลวงปู่แบน ธนากโร

ชื่อ : หลวงปู่แบน ธนากโร

สมณศักดิ์ : พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร

นามเดิม : สุวรรณ กองจินดา

วันเกิด : 2 กรกฎาคม 2471

เสียชีวิต : 16 มกราคม 2563

อายุ : 91 ปี

พรรษา : 69 พรรษา

ประวัติโดยย่อ

หลวงปู่แบน นามเดิมว่า สุวรรณ กองจินดา เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 ณ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี บิดาชื่อนายเล็ก มารดาชื่อ นางหลิม กองจินดา มีอาชีพทำสวนทำไร่ ซึ่งเป็นอาชีหลักของชาวจังหวัดจันทบุรี

หลวงปู่แบนได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ วัดเกาะตะเคียน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีพระอมรโมลี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิพัฒน์พิหารการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

เนื่องจากศรัทธาในวัตรปฏิบัติของหลวงปู่กงมา จิรปุญโญ ภายหลังได้ติดตามหลวงปู่กงมามาที่วัดดอยธรรมเจดีย์ จนหลวงปู่กงมามรณภาพ ท่านเป็นผู้มีความเด็ดเดี่ยว รักษาข้อวัตรปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ไว้อย่างเคร่งครัด เป็นที่เคารพของพระบรมวงศานุวงศ์ นอกจากนี้ ท่านยังสร้างสาธารณะกุศลอีกมากมาย เช่น สร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ที่อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เป็นต้น

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.