มาเฟียห่าว คือใคร? ประวัติของ ชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์

มาเฟียห่าว คือใคร? ประวัติของ ชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์

มาเฟียห่าว คือใคร?

มาเฟียห่าว หรือ “ ตู้ห่าว” หรือ “หาวเจ๋อ ตู้” ถือเป็น 1 ใน 5 เสือ ของกลุ่มนักธุรกิจท่องเที่ยวจีนในไทย

มาเฟียห่าว มีชื่อไทยว่า นายชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ (Chaiyanat Kornchaiyanan)

มาเฟียห่าว ได้รับสัญชาติไทยเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยได้รับสัญชาติไทยหลังจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทย ซึ่งเป็นตำรวจหญิง มีศักดิ์เป็นหลานอดีตนายตำรวจยศชั้นนายพล และเป็นนักการเมืองรัฐบาลในอดีต

มาเฟียห่าว เป็นนายทุนมีกิจการทัวร์จีน กิจการร้านค้าจิวเวอรี ธุรกิจรังนก อสังหาริมทรัพย์ ที่นอนยางพารา และอีกหลายกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญ ทั้งภูเก็ต พัทยา จ.ชลบุรี รวมถึงในกรุงเทพมหานคร

มาเฟียห่าว คาดว่าเป็นเจ้าของสถานบันเทิง จินหลิง แถวเจริญราษฎร์ ที่ทางตำรวจได้บุกค้นเข้าไปเมื่อเช้ามืดวันที่ 26 ตุลาคม 2565

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.