จะเร็วไปไหน? ญี่ปุ่นทำลายสถิติรถไฟพลังแม่เหล็กความเร็วเกือบ 600 ก.ม./ ชม.!!

รถไฟพลังแม่เหล็กของประเทศญี่ปุ่นได้ทำลายสถิติโลกในด้านความเร็วอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสามารถทำความเร็วได้สูงถึงเกือบ 600 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทุบสถิติเดิมที่เคยทำไว้เมื่อ 12 ปีก่อนแล้ว

โดยทางบริษัท Central Japan Railway ได้ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 16 เมษยนที่ผ่านมา หลังจากที่ทางบริษัทได้ทำการทดสอบความเร็วของขบวนรถไฟพลังแม่เหล็กหรือที่เรียกว่า MAGLEV (MAGnetic LEVitation) เป็นระยะทางสั้นๆ บนรางที่สร้างไว้สำหรับการทดลองระบบนี้โดยเฉพาะซึ่งอยู่ในจังหวัดยามานาชิ

โดยความเร็วที่ MAGLEV ทำได้ในครั้งนี้อยู่ที่ความเร็วสูงสุดที่ 590 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งทำลายสถิติเดิมที่เคยทำไว้ในปี 2003 ซึ่งตอนนั้นทำความเร็วสูงสุดที่ 581 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยครั้งต่อไปทางบริษัทจะทดสอบ Maglev ที่ความเร็วมากกว่า 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

สำหรับรถไฟพลังแม่เหล็กนี้ ทางบริษัทมีโครงการจะใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2027 (พ.ศ. 2570) หรืออีก 12 ปีข้างหน้า โดยจะใช้ในเส้นทางระหว่างเมืองโตเกียวกับเมืองนาโกย่า ที่มีระยะทาง 286 กิโลเมตร แต่จะใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 505 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจะทำให้ใช้เวลาเดินทางระหว่างสองเมืองนี้เพียง 40 นาทีเท่านั้น

อีกไม่นานเกินรอ เราคงจะได้เดินทางกันด้วยรถไฟพลังแม่เหล็กกันแล้วนะครับ

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.