“มิสทินสู้โควิด” ลงทะเบียนรับเงินสด 1,000 บาทและกล่องยังชีพจากมิสทิน #มิสทินสู้โควิด

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) หรือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “มิสทิน” และมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ มีโครงการ แจกทุน 1,000 บาทและกล่องยังชีพ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเวลานี้ ทาง Zcooby ขอแนะนำช่องทางการลงทะเบียนมาฝากครับ

โครงการ “มิสทินสู้โควิด” เป็นโครงการจากเครื่องสำอางมิสทิน โดยเป็นการมอบเงินสด 1,000 บาท และกล่องสินค้ามิสทินเพื่อดำรงชีพ มูลค่า 1,000 บาท (รวมทุนละ 2,000 บาท) จำนวน 2,000 ทุน (รวมมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท ) (เพิ่มเป็น 10,000,000 บาทแล้ว) โดยมีเงื่อนไขการมอบให้ครอบครัวละ 1 ทุน (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่และนามสกุลเดียวกัน)


ลงทะเบียน มิสทินสู้โควิด

สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับทุน สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิ้งค์นี้

www. มิสทินสู้โควิด.com

โดยสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 12 -14 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.


ประกาศผล มิสทินสู้โควิด

จะมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.มิสทินสู้โควิด.com ในวันที่ 19 สิงหาคม 64 เวลาเที่ยงวันเป็นต้นไป


เงื่อนไขการลงทะเบียน “มิสทินสู้โควิด”

  1. เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  2. ผู้ได้รับทุน จำนวน 2,000 ทุน จะต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร
  3. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน
  4. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบ ที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทิสสู้โควิดเท่านั้น โดย “เน้นหลักการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุด” ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิ์การรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด

Readers Comments (1)

  1. ลงทะเบียน
    มิสทีนไม่ได้ค่ะ

    Reply

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.