นางสงกรานต์ทุงสะเทวี นางสงกรานต์ปี 2562

มีข้อมูลจาก ฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ได้ออกประกาศสงกรานต์ปี 2562 ว่า “นางสงกรานต์” ประจำปีกุน หรือปี 2562 มีนามว่า “ทุงสะเทวี” Zcooby จึงขอแนะนำเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนางสงกรานต์ประจำปีนี้ครับ

นางสงกรานต์ทุงสะเทวี คือใคร?

“ทุงสะเทวี” เป็นมนุษย์ผู้หญิง ธาตุน้ำ เป็น “นางสงกรานต์” ประจำวันอาทิตย์ ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้ว-ปัทมราค ภักษาหารอุทุมพร พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑเป็นพาหนะ

ตำนานนางสงกรานต์

ตามจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กล่าวตามพระบาลีฝ่ายรามัญว่า ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ท้าวกบิลพรหม (หรือท้าวมหาพรหม) ผู้สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ 3 มีหน้าที่สอดส่องดูแลมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย เห็นว่าบนโลกมนุษย์มีเด็กน้อยธรรมบาลกุมาร เป็นผู้มีความรู้มาก จึงอยากจะลองภูมิ

พระองค์เสด็จลงมายังโลกมนุษย์เพื่อถามปัญหากับธรรมบาลกุมาร 3 ข้อ ได้แก่ ตอนเช้าศรีอยู่ที่ไหน? ตอนเที่ยงศรีอยู่ที่ไหน? และตอนค่ำศรีอยู่ที่ไหน?

โดยมีข้อแม้ว่า หากธรรมบาลกุมารตอบได้ถูก ท้าวกบิลพรหมก็จะตัดเศียรของตนเอง เพื่อบูชาธรรมบาลกุมาร แต่ถ้าธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้ ท้าวกบิลพรหมจะตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสีย เมื่อธรรมบาลกุมารได้ยินปริศนานั้น ก็ขอเวลาไปหาคำตอบ 7 วัน

ผ่านไป 6 วัน ธรรมบาลกุมารก็ไม่สามารถขบคิดหาคำตอบของปริศนานั้นได้ ขณะที่พยายามคิดอยู่ใต้ต้นไม้ บังเอิญบนต้นไม้มีนกอินทรี 2 ตัวผัวเมียเกาะทำรังอยู่ ธรรมบาลกุมารได้ยินนกผัวเมียคุยกัน ถึงเรื่องที่ท้าวกบิลพรหมเสด็จมาถามปริศนากับตน โดยนกสามีได้เผลอบอกคำตอบของปริศนานั้นออกมาว่า…

“ตอนเช้า ศรีจะอยู่ที่หน้า คนจึงต้องล้างหน้าทุกๆ เช้า ตอนเที่ยง ศรีจะอยู่ที่อก คนจึงเอาเครื่องหอมประพรมที่อก(หรืออาบน้ำ) ส่วนตอนเย็น ศรีจะอยู่ที่เท้า คนจึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอน”

เมื่อเด็กน้อยธรรมบาลกุมารก็ได้ทราบคำตอบดังนั้นแล้ว วันรุ่งขึ้นเขาจึงนำคำตอบนี้ไปบอกท้าวกบิลพรหม พอพระองค์ทราบดังนั้นก็ตกใจที่เด็กน้อยสามารถตอบได้ถูก จึงต้องรักษาสัจจะด้วยการตัดเศียรตนเองเพื่อบูชาธรรมบาลกุมาร

ก่อนจะตาย ท้าวกบิลพรหมได้เรียกธิดาทั้ง 7 องค์ ได้แก่ นางทุงสะเทวี, นางโคราคเทวี, นางรากษสเทวี, นางมัณฑาเทวี, นางกิริณีเทวี, นางกิมิทาเทวี, นางมโหทรเทวี ออกมาบอกกล่าวว่า เมื่อตัดเศียรตนเองแล้ว อย่าปล่อยให้เศียรหล่นลงพื้นแผ่นดินเด็ดขาด เพราะจะทำให้ไฟก็จะไหม้โลก อย่าโยนขึ้นไปบนอากาศ เพราะจะทำให้ฝนแล้ง และหากนำเศียรไปทิ้งในมหาสมุทร น้ำก็จะแห้งเหือดไปหมด มีวิธีเดียว คือ ธิดาต้องนำพานมารองรับเศียรของพระองค์

นางทุงสะเทวี ผู้เป็นธิดาองค์โต เป็นคนแรกที่นำพานมารองรับเศียรของท้าวกบิลพรหม จากนั้นนางทุงสะเทวีก็อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมเวียนขวารอบเขาพระสุเมรุ 60 นาที แล้วเก็บรักษาไว้ในถ้ำคันธุลี ในเขาไกรลาศ

จากนั้นมาทุกๆ 1 ปี ธิดาของท้าวกบิลพรหมทั้ง 7 ก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำหน้าที่อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมแห่ไปรอบเขาพระสุเมรุ เป็นเวลา 60 นาที แล้วประดิษฐานตามเดิม ในแต่ละปีนางสงกรานต์แต่ละนางจะทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันตามวันมหาสงกรานต์ แต่ละนางเป็นตัวแทนของวันต่างๆ ใน 1 สัปดาห์

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.