ณรัชต์ เศวตนันทน์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานของ พ.ต.อ. ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์

ณรัชต์ เศวตนันทน์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานของ พ.ต.อ. ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์

ณรัชต์ เศวตนันทน์ คือใคร?

พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมราชทัณฑ์กรรมการและผู่ช่วยเลขานุการ ใน คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

และท่านเป็นที่รู้จักในฐานะสามีของ มาดามแป้ง หรือ นวลพรรณ ล่ำซำ

ประวัติของ ณรัชต์ เศวตนันทน์

ชื่อจริง : พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์

ชื่อเล่น : เอ

เกิด : 16 มิถุนายน 2503

อายุ : 60 ปี

การศึกษา

 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 (ตท.20)รุ่นเดียวกับ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 36 (นรต.36)รุ่นเดียวกับ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • ปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเคนทักกี
 • ปริญญาเอกสาขาอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรอื่น

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.54)
 • (วตท.8) – สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ครอบครัว : เป็นบุตรชายคนเดียวของพลตำรวจตรี นิทัศน์ เศวตนันทน์ และ รศ.อมรรัตน์ เศวตนันทน์ ปัจจุบันสมรสกับ นวลพรรณ ล่ำซำ หรือ มาดามแป้ง เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557


ประวัติการทำงาน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • ผู้กำกับการฝ่ายตำรวจสากล กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน

 • ผู้บัญชาการสำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินและการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
 • อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • อธิบดีกรมคุมประพฤติ
 • อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ตำแหน่งอื่นๆ

 • โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • โฆษกกระทรวงยุติธรรม
 • ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษ
 • 5 ต.ค. 2558 – สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • 5 ก.ค. 2560 – คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)

รางวัล

 • รางวัลเกียรติยศจักรดาวประจำปี 2557 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.