ณรงค์เดช คือใคร? ประวัติและผลงานของ พ.ท. ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช

ณรงค์เดช คือใคร? ประวัติและผลงานของ พ.ท. ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช

ณรงค์เดช คือใคร?

พันโท ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช เป็นอดีตผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรทหารเสือราชินี และเคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ


ประวัติของ ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช

ชื่อจริง : พันโท ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช

วันเกิด : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2490

เสียชีวิต : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2528

อายุรวม : 38 ปี

อาชีพ : ทหาร

การศึกษา

  • จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 8
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ที่ Fort Leavenworth ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (เสียชีวิตก่อนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครอบครัว : สมรสกับ รัชนี นันทโพธิ์เดช มีบุตรทั้งหมด 3 คน

เกียรติประวัติ

  • อดีตผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
  • ผู้ก่อตั้งหลักสูตรทหารเสือราชินี
  • ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
  • ผู้ประพันธ์คำร้องเพลง จากยอดดอย ถวายสมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ
  • หนึ่งในผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายการรับใช้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.