New Normal คืออะไร? ความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากโควิด-19

หลังจากที่ช่วงนี้ใครหลายคนอาจจะได้ยินคำๆ หนึ่ง ที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นคือคำว่า New Normal หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร? แปลว่าอะไรกันแน่

New Normal คืออะไร?

New = ใหม่ ,Normal = ปกติ หากแปลตรงๆ ก็จะได้ความหมายว่า “ความปกติใหม่” ซึ่งหากเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายขึ้นก็ควรจะเป็น

New Normal = ความปกติในรูปแบบใหม่
(หรือ “บรรทัดฐานใหม่”)


ที่มาของคำว่า New Normal

โดยที่มาของคำนี้ ถูกใช้เป็นครั้งแรกในปี 2008 โดย Bill Gross นักลงทุนในตราสารหนี้ชื่อดัง (bond guru) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Pacific Investment Management (PIMCO) โดยให้นิยามถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเป็นคำที่ใช้ในธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ที่อ้างอิงถึงสภาวะทางการเงินตามวิกฤตการเงินในปี 2007-2008 และผลที่ตามมาของภาวะถดถอยทั่วโลกในปี 2008-2012 คำนี้ถูกนำมาใช้ในหลากหลายบริบทอื่น ๆ เพื่อบ่งบอกว่า สิ่งที่ผิดปกติก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นเรื่องธรรมดา


New Normal กับ โควิด-19

หลังจากที่เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 หลังจากผ่านวิกฤติไปแล้ว หลายคนเชื่อว่า จะเกิด New Normal ที่ทำให้คนในสังคมมีพฤติกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นและเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น

 • คนจะคุ้นชินกับการใส่หน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
 • คุ้นชินกับความถี่ในการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
 • เมื่ออยู่ในที่ชุมชน ผู้คนจะมีการรักษาระยะห่างอย่างน้อง 1-2 เมตรเสมอ
 • กิจกรรมที่มีคนชุมนุมจำนวนมากจะถูกยกเลิกไป เช่น คอนเสิร์ต,สัมมนา
 • มีปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางสังคม เช่น ทางศาสนา การร่วมบำเพ็ญประโยชน์
 • ไลฟ์สไตล์,กิจกรรมนอกบ้าน จะได้รับความนิยมลดลง
 • การเติบโตของธุรกิจออนไลน์
 • คนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องสถานที่ทำงานมากขึ้น
 • คนส่วนใหญ่จะเลือกใช้การซื้อสินค้า-บริการผ่านระบบออนไลน์
 • สังคมไร้เงินสด จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
 • คนจะระมัดระวังเรื่องสุขภาพมากขึ้นกว่าเดิม
 • ฯลฯ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.