ลงทะเบียน”เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด”สำหรับแม่ลูกอ่อน (ขั้นตอน,เงื่อนไขและเอกสารสำหรับยื่นขอ)

ตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการลงมติเรื่อง “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ปี 2560 สำหรับคุณแม่ที่มีลูกอ่อน ทาง Zcooby จึงขอนำข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ มาแชร์ให้ทราบนะครับ

ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

 

โดยทาง ครม ได้มีการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู ในรูปแบบของ  “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” โดยการขยายวงเงินจากเดิม 400 บาทต่อเดือน ให้เป็น 600 บาทต่อเดือน และขยายช่วงอายุที่เคยให้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 3 ปี

เงื่อนไขที่สำคัญของการลงทะเบียน “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ปี 2560

เด็กที่เข้าเงื่อนไขการรับ “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ปี 2560  จะเป็นดังนี้

 1. เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2559
 2. เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) จะมีการเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 และสิ้นสุดการเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 30 กันยายน 2560

สถานที่สำหรับการลงทะเบียน “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ปี 2560

 • กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตต่าง ๆ
 • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 • พัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

 • แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับที่สถานที่ลงทะเบียน)
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
 • สำเนาบัตรประชาชนของคุณแม่
 • สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
 • สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

วิธีการรับเงิน

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คุณแม่ก็สามารถรับเงินได้ที่

 1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)
 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน

ใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามไปได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ที่เบอร์โทร. 0-2651-6532 หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.