สทศ. ประกาศเริ่มใช้ข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา59 เริ่ม O-NET ป.6 (ม.ปลายยังไม่ใช้)

หลังจากที่มีการประกาศเมื่อช่วง 5 โมงเย็นที่ผ่านมาจากทาง สทศ. เรื่องการเริ่มใช้ข้อสอบอัตนัย (ข้อเขียน) ในการสอบโอเน็ต น้องนักเรียนม.ปลายส่วนมากกำลังกังวลเรื่องนี้ ทาง Zcooby เอาข้อมูลอัพเดทมาแจ้งให้ทราบแล้วครับ

P1250018

หลังจากที่มีการประกาศจากทาง สทศ. ได้ข้อสรุปดังนี้ครับ

 

สทศ. จะดำเนินการสอบ O-NET โดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2559 (สอบพ.ศ.2560) เริ่มนำร่องประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย

ภายใต้เงื่อนไขในการดำเนินการ ดังนี้

1. ให้มีระยะเวลาดำเนินการ เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอในเรื่องต่างๆ ดังนี้

  • 1.1 ตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย
  • 1.2 การนำผลการสอบไปใช้ อาทิ ใส่ใน ปพ.1 ใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ใช้ในการประกันคุณภาพ

2. มีงบประมาณสนับสนุน เช่น ค่าตรวจกระดาษคำตอบ ค่าอบรมและพัฒนาผู้ตรวจ ค่าพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ค่าครุภัณฑ์ โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องสแกน เครื่องอ่าน เป็นต้น

3. การสอบโดยใช้ข้อสอบอัตนัย ไม่เกิน 20% ซึ่งในการสอบ สทศ. จะแบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อสอบปรนัย 80 % และ ข้อสอบอัตนัย 20%

ทั้งนี้ สทศ. จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาต่อไป

ที่มาข้อมูล : http://www.niets.or.th/th/content/view/2149

สรุปประเด็นสำคัญที่ควรรู้

  • การนำข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการสอบ O-net จะเริ่มในปีการศึกษา 2559 (สอบพ.ศ.2560)
  • ข้อสอบอัตนัย จะเริ่มใช้ในการสอบระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะวิชาภาษาไทย
  • ข้อสอบอัตนัย ไม่เกิน 20% เท่านั้น ส่วนอีก 80% ยังเป็นข้อสอบปรนัยเหมือนเดิม
  • สอบ O-net ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีการนำข้อสอบอัตนัยมาใช้ในช่วงนี้

น้องๆ ม.ปลายก็คงจะสบายใจได้นะครับ

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.