สงกรานต์ 2560 งดจัดกิจกรรมสงกรานต์ที่ถนนข้าวสาร

ถนนข้าวสาร เป็นสถานที่หนึ่งที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่ช่วงสงกรานต์ปี 2560 มีการประกาศข่าวเรื่องการงดจัดกิจกรรมสงกรานต์ที่บริเวณถนนข้าวสาร

งดจัดกิจกรรมสงกรานต์ 2560 ที่ถนนข้าวสาร

โดยทาง นายปิยะบุตร จิวระโมไนย์กุล นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ว่า

ในปีนี้ (พ.ศ. 2560 ) ถนนข้าวสารจะงดจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย หลังประชุมร่วมกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจและกรุงเทพมหานครแล้ว

เนื่องจากสถานที่โดยรอบของถนนข้าวสารอยู่ใกล้เคียงเส้นทางจราจรที่ประชาชนจะเดินทางมาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หากมากันเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นทุกปีก็จะกระทบกับเส้นทางจราจรต่างๆได้

จึงแจ้งให้ทราบเป็นข้อมูลครับ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.