นุรักษ์ มาประณีต คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน #องคมนตรี

นุรักษ์ มาประณีต คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

นุรักษ์ มาประณีต คือใคร?

นาย นุรักษ์ มาประณีต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งองคมนตรี อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาอบรมของวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นายนุรักษ์ให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 และได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญคณะที่ทำการตัดสินคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549 อันสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 ซึ่งคำพิพากษาส่วนบุคคลของนายนุรักษ์นั้นได้ตัดสินให้ยุบพรรคไทยรักไทยและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 5 ปี และให้ยกคำร้องพรรคประชาธิปัตย์


ประวัติ นุรักษ์ มาประณีต

ชื่อจริง : นาย นุรักษ์ มาประณีต

เกิด : 24 เมษายน พ.ศ. 2492

อายุ : 71 ปี

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ : มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ประวัติการทำงาน

 • องคมนตรี (ปัจจุบัน)
 • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
 • ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ ภาค ๗ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค ๘ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒
 • รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค ๖ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๓

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.