ราคาน้ำมัน 16 กุมภาพันธ์ 2566 #ราคาน้ำมัน #ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2566) #ราคาน้ำมัน #ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566


ราคาน้ำมันดีเซล,เบนซิน 16 กุมภาพันธ์ 2566 (ปตท.)

ประเภทน้ำมันราคา (บาท/ลิตร)
ดีเซล B2034.44
ดีเซล34.44
ดีเซล B734.44
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E8534.39
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E2033.94
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 9135.98
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 9536.25
เบนซิน44.06
ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B743.06
ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 9543.04

หมายเหตุ : เป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.