ราคาน้ำมัน 23 กุมภาพันธ์ 2566 #ราคาน้ำมัน #ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ ( 23 กุมภาพันธ์ 2566) #ราคาน้ำมัน #ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566


ราคาน้ำมันดีเซล,เบนซิน 23 กุมภาพันธ์ 2566 (ปตท.)

ประเภทน้ำมันราคา (บาท/ลิตร)
ดีเซล B2033.94
ดีเซล33.94
ดีเซล B733.94
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E8534.49
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E2034.04
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 9136.08
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 9536.35
เบนซิน44.16
ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B743.06
ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 9543.14

หมายเหตุ : เป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *