O-NET รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (วันสอบและวันประกาศผลสอบ) #Onet64

เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มีการประกาศเรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเหตุสุดวิสัยและการสมัครยืนยันเข้าสอบเพิ่มเติมในการทดสอบทางการศึกาาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ทาง Zcooby จึงขอนำเอารายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการต่างๆ ของการสอบโอเน็ตในรอบนี้มาแนะนำ

O-NET รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ O-NET รอบพิเศษ สำหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย

 • เป็นนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่ 13 มีนาคม 2564
 • เป็นนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564
 • เป็นนักเรียนเทียบเท่าชั้น ป.6 หรือ ม.3 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
 • เป็นนักเรียนชั้น ป.6 หรือ ม.3 ที่โรงเรียนหรือตัวนักเรียนเองไม่ได้ยืนยันข้อมูลเข้าสอบในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564

กำหนดการสมัคร O-NET รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ชั้น ป.6 และ ม. 3 ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 มีนาคม 2564 โดย

 • เปิดระบบ วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
 • ปิดระบบ วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ชั้น ป.6 และ ม. 3 วันที่ 29 มีนาคม 2564


วันสอบ O-NET รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2563

 • ชั้น ป.6 และเทียบเท่า สอบวันที่ 7 เมษายน 2564
 • ชั้น ม.3 และเทียบเท่า สอบวันที่ 7-8 เมษายน 2564

วันประกาศผลสอบ O-NET รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2563

 • ชั้น ป.6 และเทียบเท่า ประกาศผลสอบวันที่ 21 เมษายน 2564
 • ชั้น ม.3 และเทียบเท่า ประกาศผลสอบวันที่ 22 เมษายน 2564

สถานที่สอบ O-NET รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ที่ทาง สทศ. กำหนดใน 10 จังหวัดได้แก่

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. ขอนแก่น
 3. อุบลราชธานี
 4. เชียงใหม่
 5. พิษณุโลก
 6. สุราษฎร์ธานี
 7. สงขลา
 8. ชลบุรี
 9. ราชบุรี
 10. ลพบุรี

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.