ถ่ายทอดสดการเปิดประชุมรัฐสภา 24 พฤษภาคม 2562

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 จะมีการเปิดประชุมรัฐสภา ทาง Zcooby ขอนำเสนอช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสด

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดําเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

ภายหลังทรงเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา

ถ่ายทอดสดการเปิดประชุมรัฐสภา 24 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดประชุมรัฐสภา เวลา 14.50 น. ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.