เผดิมชัย สะสมทรัพย์ คือใคร? พร้อมประวัติ

ชื่อของ “เผดิมชัย สะสมทรัพย์” เป็นชื่อที่ถูกกล่าวถึงอีกครั้งหลังจากที่มีการเลือกตั้งซ่อมในเขต 5 จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทาง Zcooby ขอแนะนำประวัติและผลงานของบุคคลท่านนี้

เผดิมชัย สะสมทรัพย์ คือใคร?

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ เป็นสมาชิกสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐมหลายสมัย

โดยการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เขาเป็นหนึ่งในผู้สมัครในการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 นครปฐม โดยมีคะแนนเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่ง และได้ทำให้เขากลับมาเป็น ส.ส. อีกครั้งหนึ่ง

ประวัติของ เผดิมชัย สะสมทรัพย์

ชื่อจริง : เผดิมชัย สะสมทรัพย์

อายุ : 70 ปี

วันเกิด : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 

สังกัดพรรค : ชาติไทยพัฒนา (ก่อนหน้านี้สังกัดพรรคเพื่อไทย)

อาชีพ : นักการเมือง,เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

การศึกษา

 • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ในปีพ.ศ. 2556ได้รับปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครอบครัว : เป็นบุตรของนายประเสริฐ กับนางสุนีย์ สะสมทรัพย์ และเป็นพี่ชายของ ไชยยศ สะสมทรัพย์ ไชยา สะสมทรัพย์ และอนุชา สะสมทรัพย์

ด้านชีวิตครอบครัว เคยสมรสกับนางอุไรวรรณ สะสมทรัพย์ ปัจจุบันหย่าจากกันแล้ว มีบุตรด้วยกัน 5 คน คือ

 • พ.ต.สุขชาต สะสมทรัพย์
 • นางสาวสุรัชดา สะสมทรัพย์
 • นางสาวสุรัชวดี สะสมทรัพย์
 • นางสาวสุพีภัสร์ สะสมทรัพย์
 • นางสาวสุภัสรา สะสมทรัพย์

ผลงานที่ผ่านมาของ เผดิมชัย สะสมทรัพย์

 • เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 และได้รับเลือกตั้งอีกหลายสมัยอย่างต่อเนื่อง
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย (2)
 • พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคเพื่อไทย
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.