พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน


พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ คือใคร?

พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธ์ หรือ รองเสธ.เบิร์ด เป็นรองเสนาธิการทหาร 

ในวันที่ 4 เมษายน 2563 รองเสธ.เบิร์ด ได้รับการแต่งตั้ง ให้เข้ากำกับดูแลการบังคับใช้ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและอำนวยความสะดวกประชาชน ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง หรือ EOC ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วและดูแลท่าอากาศยานดอนเมือง

ประวัติและผลงาน

ชื่อจริง : พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธ์

ชื่อเล่น : เบิร์ด

ชื่อเรียกในวงการ : รองเสธ.เบิร์ด, บิ๊กเบิร์ด

อาชีพ : ข้าราชการทหาร

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.