พาสปอร์ตข้าราชการ คืออะไร? ต่างจาก พาสปอร์ตปกติอย่างไร?

หลังจากที่มีข่าวของ “หญิงไก่” ถือพาสปอร์ตข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางข้าราชการในครอบครอง ทำให้หลายคนอาจจะสงสัยว่า พาสปอร์ตข้าราชการ คืออะไร และมีความแตกต่างจากพาสปอรต์ปกติอย่างไร

passsport

การออกหนังสือเดินทางราชการ

ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ข้อ 9 กำหนดให้ออกหนังสือเดินทางราชการแก่บุคคลดังต่อไปนี้

 1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ และสมาชิกรัฐสภา ซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ
 2. ข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ สถานเอกอัครราชทูตหรืสถานกงสุลไทย หรือ ในคณะทูตถาวรประจำองค์การระหว่างประเทศในตำแหน่งอื่นที่มิใช่ตำแหน่งทางการทูต รวมทั้ง  คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ในความดูแลของบิดามารดาที่ประจำอยู่ หรือทำการศึกษาอยู่ในประเทศอื่น  แต่บุตรต้องอายุไม่เกิน 25 ปี
 3. บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ไปราชการต่างประเทศ
 4. บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือในกรณีที่เห็นสมควรเป็นพิเศษ หรือ เกี่ยวกับการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย มีอำนาจใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติให้ออกหนังสือเดินทางได้

ข้อควรทราบเกี่ยวกับพาสปอร์ตข้าราชการ

 • หนังสือเดินทางราชการมีอายุไม่เกิน5 ปี หรือเมื่อเสร็จภารกิจหรือผู้ถือขาดคุณสมบัติที่จะถือหนังสือเดินทางราชการ ให้ส่งหนังสือเดินทางราชการนั้นแก่กระทรวงการต่างประเทศ
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการจะนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัวไม่ได้

ความแตกต่างของ พาสปอร์ตข้าราชการ กับ พาสปอร์ตปกติ (ปกสีน้ำตาล)

ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา หรือ ไม่ต้องขอวีซ่า จะมีรายชื่อดังนี้ครับ

ไม่เกิน 14 วัน

 • บาห์เรน
 • บรูไน

ไม่เกิน 15 วัน

 • มอริเชียส

ไม่เกิน 30 วัน

 • กัมพูชา
 • จีน
 • ฮ่องกง
 • ลาว
 • มาเก๊า
 • มองโกลเลีย
 • พม่า
 • โอมาน
 • เวียดนาม
 • อินโดนีเซีย
 • มัลดีฟส์
 • เซเชลส์

ไม่เกิน 90 วัน

 • อาร์เจนตินา
 • ออสเตรีย
 • เบลเยี่ยม
 • ภูฏาน
 • บราซิล
 • ชิลี
 • โคลอมเบีย
 • คอสตาริกา
 • โครเอเชีย
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • เยอรมนี
 • ฮังการี
 • อินเดีย
 • อิสราเอล
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลีใต้
 • ลิกเตนสไตน์
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาเลเซีย
 • เม็กซิโก
 • เนเธอแลนด์
 • เนปาล
 • ปานามา
 • เปรู
 • ฟิลิปปินส์
 • โปแลนด์
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • สิงคโปร์
 • สโลวาเกีย
 • แอฟริกาใต้
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ตูนิเซีย
 • ตุรกี
 • ยูเครน
 • อุรุกวัย
 • เอลกวาดอร์
 • เดนมาร์ก
 • ฟินแลนด์
 • นอร์เวย์
 • สโลวีเนีย
 • สวีเดน

ส่วนประเทศ เอสโตเนีย,ฝรั่งเศส และสเปน เฉพาะหนังสือเดินทางฑูตเท่านั้น ที่ไม่ต้องขอวีซ่า

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.