แพกซ์โลวิด (Paxlovid) คืออะไร? รู้จักยารักษาโควิด-19

หลังจากที่มีข่าว ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอใช้งบประมาณ จำนวน 500 ล้านบาท จัดซื้อ ยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) เพื่อนำมาใช้รักษาผู้ป่วย/ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย ทำให้หลายคนอาจจะอยากรู้จักยารักษาโควิด-19 ตัวใหม่ล่าสุดที่จะเข้ามาในประเทศไทย

แพกซ์โลวิด (Paxlovid)

แพกซ์โลวิด (Paxlovid) คืออะไร?

แพกซ์โลวิด (Paxlovid) เป็นยาเม็ดสำหรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการรุนแรง (เข้ารักษาในโรงพยาบาล / เสียชีวิต) โดยแพกซ์โลวิด จะประกอบด้วยยา 2 ชนิด คือ Nirmatrelvir และ Ritonavir

เมื่อช่วงปลายปี (ธ.ค. 64) ผู้บริหารระดับสูงของ Pfizer เผยผลการศึกษาเบื้องต้นว่า ยาเม็ด Paxlovid มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงที่จะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต ภายหลังติดโควิดสูงถึง 89% ส่วนในประเทศไทย ถือว่าเป็นยาต้าน COVID-19 ที่มีประสิทธิผลสูงสุด ณ ปัจจุบัน

และในประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ ได้อนุมัติการใช้ยาเม็ด “Paxlovid” เป็นกรณีฉุกเฉินได้ ส่วนในประเทศไทย ถือว่าเป็น Unapproved drug ได้รับอนุญาตให้ใช้ภายใต้ Emergency Use Authorization (EUA)


วิธีการรับประทานแพกซ์โลวิด

การรับประทานแพกซ์โลวิด จะเป็นการรับประทาน Nirmatrelvir (150 มก.) 2 เม็ด & Ritonavir (100 มก.) 1 เม็ด รับประทานวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน (ใช้ Nirmatrelvir 20 เม็ด & Ritonavir 10 เม็ด/ คน)

ลดความเสี่ยงการนอนโรงพยาบาล ~ 88% กรณีให้ยาภายใน 5 วันนับตั้งแต่เริ่มมีอาการ


ราคาแพกซ์โลวิด

ค่าใช้จ่ายในส่วนของยาแพกซ์โลวิด จะมีราคาอยู่ที่ 10,000 บาทต่อคอร์สการรักษา

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.