กกต.-ป.ป.ช.-สตง.-กสม. เงินเดือน+เงินประจำตำแหน่งเท่าไหร่?

หลายท่านอาจจะเคยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนและเงินประจำแหน่งของ ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ เช่น กกต.-ป.ป.ช.-สตง.-กสม. วันนี้ Zcooby มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากครับ

โดยที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ กกต.-ป.ป.ช.-สตง.-กสม. มาจากประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (ประฐาน กกต.) มีเงินเดือน 81,920 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวม 131,920 บาท

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีเงินเดือน 80,540 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวม 123,040 บาท


ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีเงินเดือน 81,920 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวม 131,920 บาท

ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีเงินเดือน 80,540 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวม 123,040 บาท


ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ประธาน ป.ป.ช.) มีเงินเดือน 81,920 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวม 131,920 บาท

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีเงินเดือน 80,540 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวม 123,040 บาท


ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ประธาน สตง.) มีเงินเดือน 81,920 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวม 131,920 บาท

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีเงินเดือน 80,540 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวม 123,040 บาท


ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ประธาน กสม.) มีเงินเดือน 81,920 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวม 131,920 บาท

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีเงินเดือน 80,540 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวม 123,040 บาท


ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ >> คลิ้กที่นี่

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.