PDPA คืออะไร? เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่คุณต้องรู้ #PDPA

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 จะเป็นวันที่เริ่มมีการบังคับใช้ PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หลายคนอาจจะกังวลและสงสัยว่า PDPA จะเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบใดบ้างเกี่ยวกับชีวิตของเรา โดยทาง Zcooby.com จะขอแชร์เรื่องสำคัญๆ เกี่ยวกับ PDPA ที่คุณๆ ควรจะได้รู้

PDPA ย่อมาจากอะไร?

PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019)


PDPA คืออะไร?

PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบ และ/หรือได้รับความยินยอมจากเราในฐานะเจ้าของข้อมูลก่อน


PDPA เริ่มบังคับใช้เมื่อไหร่?

แต่เดิม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และปัจจุบันได้ถูกเลื่อนให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป


ทำไมต้องมี PDPA ?

ในปัจจุบัน คุณทราบหรือไม่ว่า ในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ จะมีการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การเก็บคุกกี้ (Cookie) ในการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ การขอเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งและ GPS บนมือถือ หรือการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนต่างๆ เมื่อมีการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์หรือแอพต่างๆ

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมี PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บริษัท พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยจะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน รวมทั้งมีการขอความยินยอมก่อนสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล


PDPA คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านใดบ้าง?

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (Personal Data)

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์ อีเมลส่วนตัว ที่อยู่ปัจจุบัน
 • เลขบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขใบอนุญาตขับขี่
 • ข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการแพทย์
 • ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน ทะเบียนบ้าน
 • วันเดือนปีเกิด สัญชาติ น้ำหนักส่วนสูง
 • ข้อมูลบนอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น Username /password, Cookies IP address, GPS Location

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)

 • เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
 • ความคิดเห็นทางการเมือง
 • ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา
 • พฤติกรรมทางเพศ
 • ประวัติอาชญากรรม
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ เช่น โรคประจำตัว การฉีดวัคซีน ใบรับรองแพทย์
 • ข้อมูลสหภาพแรงงาน
 • ข้อมูลพันธุกรรม
 • ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ แบบจำลองใบหน้า ข้อมูลม่านตา

เราสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างไรได้บ้าง?

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้กำหนดให้พวกเราซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง ดังนี้

 • สิทธิในการได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล หรือเวลาจะนำข้อมูลไปใช้
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้เมื่อไหร่ก็ได้
 • สิทธิในการอนุญาตให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปยังผู้ให้บริการอีกรายหนึ่ง
 • สิทธิในการถอดถอนความยินยอมในการเก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เราเคยได้ให้ไว้
 • สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล
 • สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน หรือให้ถูกต้อง
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ดาวน์โหลด PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ท่านสามารถดาวน์โหลด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.