เพิ่มศักดิ์ สายสีทอง คือใคร? ประวัติและผลงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9

ประวัติและผลงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง

เพิ่มศักดิ์ สายสีทอง คือใคร?

ปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 โดยตำแหน่งนี้ ถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9

โดยก่อนหน้านี้ ท่านดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 8

ประวัติท่านเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง

ชื่อจริง : เพิ่มศักดิ์ สายสีทอง

วันเกิด : 4 กรกฎาคม

ดำรงตำแหน่ง : อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 โดยเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  ครอบคลุมพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รวม  ๑๗  ศาล ดังต่อไปนี้

                   ๑. ศาลจังหวัดสงขลา

                   ๒. ศาลจังหวัดนาทวี

                   ๓. ศาลแขวงสงขลา

                   ๔. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา

                   ๕. ศาลจังหวัดพัทลุง

                   ๖. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง

                   ๗. ศาลจังหวัดตรัง

                   ๘. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง

                   ๙. ศาลจังหวัดสตูล

                 ๑๐. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล

                 ๑๑. ศาลจังหวัดยะลา

                 ๑๒. ศาลจังหวัดเบตง

                 ๑๓. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา

                ๑๔. ศาลจังหวัดนราธิวาส

               ๑๕. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส

               ๑๖. ศาลจังหวัดปัตตานี

              ๑๗. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.