ภูมิใจ ชัยพันธุ์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

ภูมิใจ ชัยพันธุ์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

ภูมิใจ ชัยพันธุ์ คือใคร?

พลเอก ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลเอก)

ประวัติ พลเอก ภูมิใจ ชัยพันธุ์

ชื่อจริง : พลเอก ภูมิใจ ชัยพันธุ์

ชื่อเล่น : น้อย

ชื่อที่รู้จักในวงการ : บิ๊กน้อย

อาชีพ : ทหาร

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

  • หัวหน้าสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลเอก)
  • นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก แต่งทหารบก เหล่าทหารราบ)
  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
  • ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
  • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
  • ผู้บัญชาการกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.