พระยาศรีสุนทรโวหาร น้อย อาจารยางกูร คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

พระยาศรีสุนทรโวหาร น้อย อาจารยางกูร คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

พระยาศรีสุนทรโวหาร น้อย อาจารยางกูร คือใคร?

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ได้รับสมญาว่าเป็นศาลฎีกาภาษาไทย เป็นผู้แต่งตำราเรียนชุดแรกของไทย เรียกว่า “แบบเรียนหลวง” ใช้สอนในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และหนังสือกวีนิพนธ์ที่มีคุณค่าอีกหลายเรื่อง

ท่านมีผลงานที่โดดเด่นคือ แบบเรียนหลวง, บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ฯลฯ


ประวัติของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชื่อ : พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

เกิด : 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2365

เสียชีวิต : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2434

อายุ : 69 ปี

อาชีพ : นักเขียน


ผลงานของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

 • มูลบทบรรพกิจ
 • วาหนิติ์นิกร
 • อักษรประโยค
 • จอมราชจงเจริญ
 • สังโยคภิธาน
 • ไวพจน์พิจารณ์
 • พิศาลการันต์
 • อนันตวิภาค
 • เขมรากษรมาลา (เป็นแบบหนังสือขอม)
 • นิติสารสาธก
 • ปกีรณำพจนาตถ์ (คำกลอน)
 • ไวพจน์ประพันธ์
 • อุไภยพจน์
 • สังโยคภิธานแปล
 • วิธีสอนหนังสือไทย
 • มหาสุปัสสีชาดก
 • วรรณพฤติคำฉันท์
 • ฉันท์กล่อมช้าง
 • ฉันทวิภาค
 • ร่ายนำโคลงภาพพระราชพงศาวดาร
 • โคลงภาพพระราชพงศาวดาร รูปที่ ๖๕ และ ๘๕
 • คำนมัสการคุณานุคุณ
 • สยามสาธก วรรณสาทิศ
 • พรรณพฤกษา
 • พหุบาทสัตวาภิธาน
 • ฯลฯ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.