หมุดคณะราษฎร คืออะไร? ทำไมจึงถูกเรียกว่า “หมุดหน้าใส”หลังจากที่มีข่าวเรื่องของ หมุดคณะราษฎรหาย ทำให้หลายคนอาจจะสงสัยและอยากรูจักว่า หมุดคณะราษฎรคือ แล้วทำไมจึงเรียกว่า หมุดหน้าใสหมุดคณะราษฎร คืออะไร?

หมุดคณะราษฎร เป็นหมุดทำจากทองเหลือง ถูกฝังอยู่กับพื้นบริเวณถนนบนลานพระบรมรูปทรงม้าด้านสนามเสือป่า

โดยจุดที่ฝังหมุดนี้ เป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ได้อ่านประกาศคณะราษฎร มีข้อความว่า

“ณ ที่นี้ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เวลาย่ำรุ่ง คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ”

หมดุนี้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย มีพีธีฝังหมุดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2479 โดยมีพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและหัวหน้าคณะราษฎรเป็นผู้ฝังหมุด

*********************

ทำไมถึงถูกเรียกว่า หมุดหน้าใส

เนื่องจากหมุดเดิมได้หายไป ทำให้มีการนำหมุดอันใหม่มาใส่แทนที่ และมีข้อความหนึ่งบนหมุดอันใหม่ดังนี้ครับ

“ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องทำให้รัฐของตนเจริญยิ่ง ขอประเทศสยามจงเจริญยั่งยืนตลอดไป ประชาชนสุขสันต์ หน้าใส เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน”

โดยที่มาของข้อความนี้ ตรงกับคาถาภาษิตในพระราชลัญจกรประจำเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ก.)

จึงทำให้หลายคนเรียกหมุดอันใหม่นี้ว่า “หมุดหน้าใส” ครับBe the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.