พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมประวัติพ่อเมืองสองแคว

หลังจากที่มีข่าว ผู้ว่าฯพิษณุโลก โพสต์ชี้แจง กรณีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมหญิงสาว 2 ราย ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และอ้างตัวว่าเป็นลูกสาวของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยใจความความว่าลูกใครไม่สำคัญแต่ถ้าทำผิดก็ต้องให้เป็นไปตามกฏหมาย หลายคนอาจจะอยากทราบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ท่านนี้ชื่อว่าอะไร? ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติและผลงานครับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ชื่อว่าอะไร?

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ชื่อว่า พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประวัติของ พิพัฒน์ เอกภาพันธ์

ชื่อจริง : พิพัฒน์ เอกภาพันธ์

เกิดวันที่ : 8 ตุลาคม 2502

อายุ : 60 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ร.บ. สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2525
 • ปริญญาโท พบ.ม. สาขาพัฒนาทางสังคม NIDA พ.ศ. 2536
 • หลักสูตร นอ.รุ่นที่ 50 นปส.รุ่นที่ 48
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56

การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

 • เคยดำรงตำแหน่งนักการข่าว กรมประมวลข่าว สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปลัดอำเภอหลายอำเภอ ในจังหวัดมุกดาหารและพิษณุโลก
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชนบท 7 สำนักงาน รพช.จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท
 • หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสุโขทัย
 • ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9ชช.) สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 บส.)
 • ผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.