พิสิฐ พูลพิพัฒน์ คือใคร? ประวัติของรองอธิบดี ดย. (กรมกิจการเด็กและเยาวชน)

พิสิฐ พูลพิพัฒน์ คือใคร? ประวัติของรองอธิบดี ดย. หรือตำแหน่ง รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

พิสิฐ พูลพิพัฒน์
พิสิฐ พูลพิพัฒน์

พิสิฐ พูลพิพัฒน์ คือใคร?

พิสิฐ พูลพิพัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ประวัติของ พิสิฐ พูลพิพัฒน์

ชื่อจริง : พิสิฐ พูลพิพัฒน์

อาชีพ : ข้าราชการ

ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ช่องทางการติดต่อ

อีเมล : pisit.p@dcy.go.th
มือถือ : 081 832 2486
ที่ทำงาน : 02 250 1949
โทรสาร : 02 250 1949


ตำแหน่งที่ผ่านมาของ พิสิฐ พูลพิพัฒน์

  • ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด
  • อดีตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุราษฎร์ธานี
  • อดีตผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
  • อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ 5 จังหวัดชายแดนใต้

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.