ปิยกุล บุญเพิ่ม คือใคร? ประวัติและผลงานประธานศาลฎีกาคนล่าสุด (9 สิงหาคม 2564)

ปิยกุล บุญเพิ่ม คือใคร? ประวัติและผลงานประธานศาลฎีกาคนล่าสุด (9 สิงหาคม 2564)

ปิยกุล บุญเพิ่ม คือใคร?

นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ข้าราชการตุลาการ ตําแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จะดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา คนที่ 47 แทน นางเมทินี ชโลธร ที่จะพ้นจากตําแหน่งประธานศาลฎีกา


ประวัติของ ปิยกุล บุญเพิ่ม

ชื่อจริง : นางสาว ปิยกุล บุญเพิ่ม

เกิด : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2499

อายุ : 64 ปี

ตำแหน่ง : ประธานศาลฎีกา (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป )

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่ผ่านมา

 • ปี พ.ศ. 2521 นิติกร
 • ปี พ.ศ. 2525 ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • ปี พ.ศ. 2526 ผู้พิพากษาประจำกระทรวง
 • ปี พ.ศ. 2527 ผู้พิพากษา จ.ร้อยเอ็ด
 • ปี พ.ศ. 2530 ผู้พิพากษา จ.ขอนแก่น
 • ปี พ.ศ. 2534 ผู้พิพากษา จ.จันทบุรี
 • ปี พ.ศ. 2534 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
 • ปี พ.ศ. 2536-2538 ผู้พิพากษา จ.น่าน, ลำพูน และนครสวรรค์
 • ปี พ.ศ. 2540 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 • ปี พ.ศ. 2542 ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
 • ปี พ.ศ. 2542 ผู้พิพากษาศาลอุธรณ์
 • ปี พ.ศ. 2549 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
 • ปี พ.ศ. 2551 ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 1
 • ปี พ.ศ. 2553 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
 • ปี พ.ศ. 2554 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • ปี พ.ศ. 2558 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 • ปี พ.ศ. 2560 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
 • ปี พ.ศ. 2562 ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา
 • ปี พ.ศ. 2563 ดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์
 • ปี พ.ศ. 2564 ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.