พรรคประชาราช รู้จักประวัติของอีกหนึ่งอดีตพรรคการเมืองไทย

ชื่อของ “พรรคประชาราช” อาจจะเป็นชื่อที่หลายคนเพิ่งเคยได้ยินในช่วงนี้ จากข่าวว่า ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้พรรคประชาราชสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ทาง Zcooby จึงขอนำเสนอประวัติและข้อมูลที่น่าสนใจของอีกหนึ่งอดีตพรรคการเมืองไทยครับ

รายละเอียดพรรคประชาราช

ชื่อพรรค (ภาษาไทย) : พรรคประชาราช (หมายถึง “ประชาชนผู้จงรักภักดีต่อราชบัลลังก์”)

ชื่อพรรค (ภาษาอังกฤษ) : Royal People Party

ชื่อย่อพรรค : ปชร.

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ : 10 มกราคม พ.ศ. 2549

ผู้ก่อตั้งพรรค : นายเสนาะ เทียนทอง

ตราสัญลักษณ์พรรค : รูป “เปลวเทียนสีแดง” (หมายถึง พลังอันบริสุทธิ์ของประชาชน)

คำขวัญพรรค “ไทยวัฒนา ประชาเป็นสุข”

หัวหน้าพรรค

 • พ.ศ. 2549 นายเสนาะ เทียนทอง
 • พ.ศ. 2554  ดร.คัมภีร์ สุริยาศศิน

นโยบายพรรคประชาราช

นโยบายหลักของพรรคมีอยู่ 12 ข้อ ที่ประกาศต่อสาธารณะ

 1. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ปราบทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง
 3. นำสันติสุขกลับคืนภาคใต้โดยเร็ว
 4. จัดทำเอกสารที่ดินทำกินให้เหมาะสม
 5. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 6. แก้ไขความยากจนของเกษตรกร การตั้งสหกรณ์ ทบทวน FTA
 7. แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
 8. ให้นักเรียนเรียนฟรี 12 ปี จนถึงอุดมศึกษา
 9. คุ้มครองสิทธิ ผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน
 10. รับรอง คุ้มครองสิทธิเด็ก คนชรา คนพิการ
 11. ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน (ไม่เก็บ 30 บาท)
 12. ปรับฐานภาษี ให้ทั่วถึงเป็นธรรม

ยุบพรรค : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ยุบเลิกพรรค)

ประกาศการสิ้นสภาพพรรคการเมือง : 22 สิงหาคม 2561

ประวัติการทำงานในรัฐสภา

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 5 คน ร่วมรัฐบาล นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
5 คน ร่วมรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช
2 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 คน อิสระ

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.