ประภัสสร เสวิกุล คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

หลังจากที่มีข่าวเรื่องของการถึงแก่กรรมของ ประภัสสร เสวิกุล นักเขียนชื่อดัง จากอาการหัวใจล้มเหลว วันนี้ทาง Zcooby อยากจะขอนำเอาประวัติและผลงานที่น่าสนใจของท่านมานำเสนอ เพื่อที่หลายคนที่อาจจะสงสัยว่า ประภัสสร เสวิกุลคือใคร? ได้รู้จักท่านมากขึ้นครับ

Prapassorn_sevikun0001

ประภัสสร เสวิกุล คือใคร?

ประภัสสร เสวิกุล เป็นนักเขียนชื่อดัง ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2554 ผลงานด้านวรรณกรรมนวนิยายของท่านได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และละครหลายเรื่อง เช่น ลอดลายมังกร,เวลาในขวดแก้ว,ขอหมอนในนั้น…ที่เธอฝันยามหนุน,ขอให้รักเรานั้นนิรันดร

ประวัติของ ประภัสสร เสวิกุล

นายประภัสสร เสวิกุล เกิดเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2491 (67 ปี) ที่ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ ร้อยโท รังษี เสวิกุล และนางศจี เสวิกุล (สกุลเดิม สีมันตร) สมรสกับนางชุติมา เสวิกุล (สกุลเดิม วรฉัตร) มีบุตร 2 คน คือ นายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล และนายวรุตม์ชัย เสวิกุล

ด้านการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) จากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 8) ที่โรงเรียนพาณิชยการราชวิถี และจบปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ด้านวรรณศิลป์ ท่านมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายประเภท มีผลงานเรื่องสั้นกว่า 150 เรื่อง นวนิยายมากกว่า 60 เรื่อง กวีนิพนธ์กว่า 200 บท วรรณกรรมเยาวชน สารคดี บทละครเวที “ข้าวต้มชามแรก” (แสดงหน้าพระที่นั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระ 100 ปี มูลนิธิป่อเตีกตึ๊ง) และบทละครโทรทัศน์อีกจำนวนหนึ่ง

วันที่ 18 กันยายน 2558 ในช่วงเวลา 02.00 น. ประภัสสร เสวิกุล ถึงแก่กรรมในวัย 67 ปี จากอาการหัวใจล้มเหลว ที่บ้านพัก

ผลงานการประพันธ์ของ ประภัสสร เสวิกุล

รวมเรื่องสั้น

 • กลีบนั้นและกลีบนี้บนแดงดอกงิ้ว
 • หยาดฝน
 • คืนนั้นที่ฉันเหงา
 • ทุ่งดอกหญ้า
 • บันทึกหลังฟอกสบู่
 • คืนนี้ไม่มีแสงดาว
 • อีกวันหนึ่งของตรัน
 • คนบนยอดตึก
 • ซิ้มใบ้
 • เรือกระดาษ
 • ครีบหัก
 • แม่น้ำสายนั้นชื่อฝันสลาย

นวนิยาย

 • อำนาจ
 • เมเปิ้ลแดง
 • ลับสุดยอด
 • เวลาในขวดแก้ว
 • ช่อปาริชาต
 • ชี้ค
 • ลอดลายมังกร
 • สวนผีเสื้อ
 • ขอหมอนในนั้น… ที่เธอฝันยามหนุน
 • ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ
 • หิมาลายัน
 • ซิงตึ้ง
 • ดวงใจในสายรุ้ง
 • ดอกไม้ใต้หมอน
 • ครีษมายัน
 • ขวัญข้าว
 • พิมานแพร
 • รายาแห่งทะเล
 • เพื่อนทางสายพระจันทร์เสี้ยว
 • ขอให้รักเรานั้นนิรันดร
 • ม่านมรสุม
 • ความรัก ความหลัง และหนังเรื่องหนึ่ง
 • ฯลฯ

สารคดี

 • ขึ้นรถไฟไปสวิส
 • ฯลฯ

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

รางวัลวรรณกรรม

 • เรื่องสั้นเรื่อง อีกวันหนึ่งของตรัน
พ.ศ. 2520 ได้รับรางวัลเรื่องสั้นดีเด่น รางวัลอนุสรณ์ ว. ณ ประมวญมารค
พ.ศ. 2521 ได้รับรางวัลเรื่องสั้นดีเด่น สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นวนิยายเรื่อง อำนาจ
พ.ศ. 2526 ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ของคณะคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
พ.ศ. 2541 ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน พ.ศ. 2541 – 2542
 • วรรณกรรมสำหรับเยาวชนเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย์
พ.ศ. 2530 ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กและวัยรุ่น จากการประกวดหนังสือดีเด่น ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
พ.ศ. 2541 ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือดีเด่นสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน พ.ศ. 2541 – 2542
 • นวนิยายเรื่อง ชี้ค
พ.ศ. 2531 ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
พ.ศ. 2532 ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลวรรณกรรมบัวหลวง
พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัลชมเชย จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พ.ศ. 2541 ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน พ.ศ. 2541 – 2542
 • นวนิยายเรื่อง ลอดลายมังกร
พ.ศ. 2533 ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
พ.ศ. 2541 ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน พ.ศ. 2541 – 2542
 • หนังสือรวมเรื่องสั้นชื่อ ครีบหัก
พ.ศ. 2533 ได้รับรางวัลชมเชยประเภทเรื่องสั้น จากการประกวดหนังสือดีเด่น ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
 • นวนิยายเรื่อง ขอหมอนใบนั้น… ที่เธอฝันยามหนุน
พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
พ.ศ. 2541 ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน พ.ศ. 2541 – 2542
 • นวนิยายเรื่อง หิมาลายัน
พ.ศ. 2538 ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
พ.ศ. 2541 ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน พ.ศ. 2541 – 2542
 • นวนิยายเรื่อง สำเภาทอง
พ.ศ. 2541 ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
พ.ศ. 2541 ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน พ.ศ. 2541 – 2542
 • นวนิยายเรื่อง เวลาในขวดแก้ว
พ.ศ. 2541 ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน พ.ศ. 2541 – 2542
 • นวนิยายเรื่อง พระจันทร์ทะเลทราย
พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
 • เรื่องสั้นเรื่อง หัวกะโหลกสองใบ
พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลชมเชย จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นวนิยายเรื่อง ผีเสื้อกับหิ่งห้อย
พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 • หนังสือรวมเรื่องสั้นเรื่อง จดหมายจากชายชราตาบอด
พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ประภัสสร_เสวิกุล

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.