ประสาร จันทร์เชื้อ คือใคร? พร้อมประวัติโดยย่อของ พันโท ประสาร จันทร์เชื้อ

ประสาร จันทร์เชื้อ คือใคร? พร้อมประวัติโดยย่อของ พันโท ประสาร จันทร์เชื้อ

ประสาร จันทร์เชื้อ คือใคร? พร้อมประวัติโดยย่อ

พันโท ประสาร จันทร์เชื้อ สังกัดกองทัพบก

ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒ และเหรียญจักรมาลา (ก่อนที่จะถูกยึดคืน)

ตำแหน่งที่ผ่านมา

ปี 2554 ดำรงตำแหน่ง หน.ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.พ.ล.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.