ประยอม ซองทอง คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

ประยอม ซองทอง คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

ประยอม ซองทอง คือใคร?

ประยอม ซองทอง เป็นนักเขียนชาวไทย ที่มีชื่อเสียงจากการเขียนกลอน มีผลงานรวมเล่มตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก และยังมีผลงานเขียนบทความรณรงค์การใช้ภาษา และบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2548


ประวัติของ ประยอม ซองทอง

ชื่อจริง : ประยอม ซองทอง

อาชีพ : นักเขียน

นามปากกา : ธารทอง, ระฆังทอง, เจ้าพระยา, สุดสงวน, ราตรีประดับดาว, ลักขณ์ เรืองรอง, ปรง

เกิด : 1 มกราคม พ.ศ. 2477

เสียชีวิต : 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อายุรวม : 87 ปี

การศึกษา

  • จบการศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม  
  • ประกาศนียบัตรครูประถม โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเมื่อ  
  • คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครอบครัว : สมรสกับ หม่อมราชวงศ์อรฉัตร สุขสวัสดิ์ มีบุตร 3 คน

เกียรติยศ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2548

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.