ปรีชา จันทร์โอชา คือใคร? (พร้อมประวัติ)

ชื่อของ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงนี้ ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติของบุคคลท่านนี้ครับ

ปรีชา จันทร์โอชา คือใคร?

พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เป็นน้องชายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน

ประวัติ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา

ชื่อ : พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา

ชื่อเล่น : ติ๊ก (หรือ บิ๊กติ๊ก)

วันเดือนปีเกิด : 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2499

อายุ : 62 ปี

การศึกษา : สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26

ครอบครัว : สมรสกับ นางผ่องพรรณ จันทรโอชา มีบุตรชายคือ ปฐมพล จันทร์โอชา และ ปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา

ผลงานที่ผ่านมา

 • อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • นายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และประจำกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • อดีตกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด
 • อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 กรรมการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
 • รองประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • กรรมการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 • กรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • ตุลาการศาลทหารสูงสุด
 • ราชองครักษ์พิเศษ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.