ห้ามขายเหล้า เดือนพฤษภาคม 2563 หรือไม่? (อัพเดทล่าสุด)

หลังจากที่มีการประกาศให้งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งขายปลีก หรือ ขายส่ง ทั่วประเทศ (รวมกรุงเทพ) มาถึงกำหนดวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งใกล้จะถึงกำหนดแล้ว หลายคนอยากจะทราบว่า จะมีการขยายระยะเวลาการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปถึงเดือนพฤษภาคม 2563 หรือไม่? วันนี้ Zcooby มาอัพเดทให้ทราบครับ

โดยประกาศเดิม คือ ให้มีการงดขายสุรา คือ ให้ร้านค้า หรือสถานประกอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทที่ 1 และ 2 ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีกำหนดสิ้นสุดประกาศนี้ในวันที่ 30 เมษายน 2563


อัพเดทล่าสุด ข่าวการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2563

29 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. – ยังไม่มีประกาศขยายระยะเวลาการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจังหวัดส่วนใหญ่ (รวมกรุงเทพ ฯ)

ดังนั้นยังถือว่า คงกำหนดระยะเวลาห้ามจำหน่ายสุราถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

30 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. -นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยในการแถลงสถานการณ์โควิด19 ร่วมกับ ศบค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

โดยเผยว่า ยังไม่มีการอนุญาตให้ขายเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะนี้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก การขายเหล้า แอลกอฮอล์ ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด

ทั้งนี้ จากข้อกำหนดเดิม ที่ห้ามจำหน่ายเหล้า และแอลกอฮอล์ถึง 30 เม.ย.63 กระทั่งต่อมา ศบค. ออกข้อสั่งการ ว่าการสั่งการใดที่มีผลถึง 30 เมษายน 2563 ให้ดำเนินการต่อไป จนถึง 31 พฤษภาคม 2563

สรุปล่าสุด : ห้ามขายเหล้าไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.