คนต่างด้าว ห้ามทำงานประเภทใดในไทยบ้าง?

ในปัจจุบัน มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยในหลากหลายภาคส่วน แต่คุณทราบหรือไม่ว่า มีงานหลายประเภทที่กฏหมายห้ามมิให้คนต่างด้าวทำงานประเภทนั้นๆ Zcooby ขอรวบรวมรายชื่องานต่างๆ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

คนต่างด้าว ห้ามทำงานประเภทใดในไทยบ้าง?

(1) งานแกะสลักไม้

(2) งานขับขี่ยานยนต์หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกลในประเทศ ยกเว้น งานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ หรืองานขับรถยก (Forklift)

(3) งานขายทอดตลาด

(4) งานเจียระไนหรือขัดเพชรหรือพลอย

(5) งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย

(6) งานทอผ้าด้วยมือ

(7) งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง ไม้ไผ่ เยื่อไม้ไผ่ พืชหญ้า ขนไก่ ก้านทางมะพร้าว เส้นใย ลวด หรือวัสดุอื่น

(8) งานทำกระดาษสาด้วยมือ

(9) งานทำเครื่องเขิน

(10) งานทำเครื่องดนตรีไทย

(11) งานทำเครื่องถม

(12) งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก

(13) งานทำเครื่องลงหิน

(14) งานทำตุ๊กตาไทย

(15) งานทำบาตร

(16) งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ

(17) งานทำพระพุทธรูป

(18) งานทำร่มกระดาษหรือผ้า

(19) งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้นงานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศ

(20) งานนวดไทย

(21) งานมวนบุหรี่ด้วยมือ

(22) งานมัคคุเทศก์หรืองานจัดนำเที่ยว

(23) งานเร่ขายสินค้า

(24) งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ

(25) งานสาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือ

(26) งานเสมียนพนักงานหรือเลขานุการ

(27) งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเว้นงานดังต่อไปนี้

  • (ก) งานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ
  • (ข) งานให้ความช่วยเหลือหรือท าการแทนในการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการในกรณีที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับแก่ข้อพิพาทที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นมิใช่กฎหมายไทย

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.